Ska integritetsnära delar skrivas in i LSS lagtext eller avskaffas?

Riksdagspartiernas loggor

Assistanskoll har frågat riksdagspartierna hur de ser på att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket gör att de kan delas upp i integritetsnära delar.

Ska integritetsnära delar skrivas in i LSS lagtext eller avskaffas?
Citat:

Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna
Detta innebär inte en skärpning av praxis, utan bara att det som efter domar i HFD redan är praxis nu skrivs in så att det går att lagstifta om undantag.

Bengt Eliasson, Liberalerna
Liberalerna har inte "godkänt lagförslaget", vi har godkänt att lagförslaget skickas på remiss.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
Vi förespråkar en bred politisk överenskommelse som långsiktigt kan säkerställa villkoren för rätt till personlig assistans.

Maj Karlsson, Vänsterpartie
Om ett sådant förslag skulle bli verklighet så är det slutet för den statliga assistansen.

Pia Steensland, Kristdemokraterna
De grundläggande behoven i sig – i sin helhet - är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.

Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna
Jag vill snarare att det förtydligas att de grundläggande behoven i sig själva är kvalificerade och integritetskänsliga.

SofiaNilsson, Centerpartiet
Centerpartiet kommer också att ta stor hänsyn till den remissomgång som nu genomförs.

Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet
Vi skulle vilja ändra på detta, men det är en större fråga som dessvärre inte kan tas om hand här och nu.

Tidigare artiklar

Avgörande skifte att skriva in "integritetsnära delar" i lagtext

Henrik Petrén

Det vore en vändpunkt att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av "mycket privat eller integritetskänslig karaktär", säger Henrik Petrén. Han anser att begreppet varit avgörande för de hårdare bedömningarna.

Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – "Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext"
Citat:

Behovsbedömningarna har helt tappat kontakt med hur de verkliga assistansbehoven ser ut.

Avsikten var att bekräfta den då redan gällande principen för bedömning med ett "nålsöga" på 20 timmars assistansbehov.

Tidigare artiklar

Socialministern pressas om integritetsnära delar

Pia Steensland

Det blir katastrof om integritetsnära delar av grundläggande behov skrivs in i lagtext samtidigt som tvåårsomprövningarna återupptas, sade Pia Steensland (KD). Vi tar oron på allvar och lyssnar på remissinstanserna, svarade Socialministern.

Socialministern pressas om kommande lagändring
Citat:

Pia Steensland, KD
Det får inte bli så att andning och sondmatning räddas på bekostnad av andra grundläggande behov.

Lena Hallengren, Socialminister
Anledningen till att man nu skriver in det som är praxis är att praxis är samma sak som lag.

Tidigare artiklar

Aftonbladets ledarsida sågar regeringen

Regeringen försöker lura sina väljare. Det menar Eva Franchell på Aftonbladet, som är mycket kritisk mot att grundläggande behov delas upp i integritetsnära delar.

Aftonbladets ledarsida - "Inte klokt att regeringen förhandlar underlivsfrågor"
Citat:

Regeringen ger med den ena handen till andningsbarnen och tar med den andra från funktionsnedsatta som inte får kläder...

Sanningen är nog att socialministern förlorade den interna striden mot finansministern.

Tidigare artiklar

Sven Aivert vill avskaffa 65-årsgränsen

Sven Aivert

Medborgarrättsaktivisten Sven Aivert kämpar för att göra Funktionsrättskonventionen till lag. Han är mycket kritisk till att personlig assistans inte kan sökas av alla oavsett ålder.

Sven Aivert, medborgarrättsaktivist – "Funktionshinderrörelsen går i filttofflor"
Citat:

Två 70-åringar med exakt samma behov kan bo vägg i vägg men leva helt skilda liv.

Har vi en stark funktionsrättsrörelse så är det ingen av partierna som vågar slå ner på assistansen.

Tidigare artiklar

Thomas Juneborg, Krönika – Besparingarna beror på mycket medvetna val

Thomas Juneborg

Regeringen betalar av på statsskulden och sänker skatt för höginkomsttagare. Besparingarna på assistansersättning beror inte på pengabrist säger Assistanskolls krönikör Thomas Juneborg.

Thomas Juneborg, krönikör - Besparingarna på beror på mycket medvetna val
Citat:

Det är definitivt inte brist på pengar som lett till att assistansersättningen underfinansieras.

Regeringen vill också införa en extra semestervecka för barnfamiljer.

Tidigare artiklar

"Personlig assistans måste ses som en mänsklig rättighet"

Anita Fink Knudsen

Personlig assistans ses idag utifrån ett inskränkt kostnadsperspektiv, långt ifrån den humanistiska vision som tidigare präglade reformen, säger Anita Fink Knudsen, jurist på Advokatfirma Dahlgren och partners.

Anita Fink Knudsen, jurist – Ytterst få bottnar i vad det innebär att "kunna leva som andra"
Citat:

Debatten om personlig assistans har ballat ut genom att bara handla om ... pengar, kostnadsökningar och påståenden om kriminalitet.

Utredningen ska ställa frågor som: Vad är vår vision? Vad vill vi uppnå?

Tidigare artiklar

Robotforskare på KTH spår in i framtiden

Christian Smith

Christian Smith tror inte på en robot som ersätter en personlig assistent och gör allting. Istället kommer olika tekniska lösningar som städar, duschar, ersätter förlorad muskelstyrka eller transporterar.

Christian Smith, robotforskare, KTH – "Att göra robotar som ser ut som människor är inte bästa lösningen"
Citat:

Appar i mobilen i kombination med bilar eller permobiler som är mer eller mindre självkörande som användaren själv styr.

Målet är Independent Living där användarna blir självständiga.

Tidigare artiklar

Kommunal - "Politikernas fel att assistenter får sämre arbetsvillkor"

Från 1 januari nyanställs alla personliga assistenter inom Tiohundra AB i Norrtälje kommun på PAN–avtalet. Redan anställda får höjd veckoarbetstid och sänkt lön. Kommunal lägger skulden på politikerna.

Lotta Svenander, Kommunal – "Försämringarna beror på politiska beslut"
Citat:

Att kunna ha ett vettigt kollektivavtal, sammanhållna arbetsscheman, bra arbetsmiljö och utbildning kostar pengar.

Det blir ett A-lag och ett B–lag med olika kollektivavtal och olika förmåner.

Tidigare artiklar

Kommande artiklar

 • Intervjuer om riksdagspartiernas svar lagändringar för integritetsnära delar av grundläggande behov
 • Intervju med filosofiprofessor Jonna Bornemark om rätten att "leva som andra" i LSS och personlig assistans
 • Intervju med Försäkringskassan om kriminalitet i personlig assistans
 • Med mera

Jämför och välj bland 243 assistansanordnare

Assistanskoll listar 243 assistansanordnare. 203 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 199 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.

Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Absoluta Omsorgen Sverige AB
 • Eketorp omsorg AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans 24/7 AB
 • Carelli Assistans AB
 • Jengla Omsorg AB
 • Kurera Omsorg
 • L&S Assistans AB
 • STIL

Skicka sidan till: