Staten sparar pengar på assistansersättningen

Mynthög

Kostnaden för assistansersättning blir 420 miljoner lägre än planerat 2020. Det framgår av regeringens höstbudget. Orsak är färre antal assistansberättigade, och minskningen bedöms fortsätta till 2023.

Staten sparar pengar på assistansersättningen

Schablonbeloppet föreslås höjas 3,5 %

I regeringens budget föreslås assistansersättningens timbelopp höjas med 3,5 % till 315 kr år 2021.

Schablonbeloppet föreslås höjas 3,5 %

Tidigare artiklar

Liberalerna kräver reformer av personlig assistans

Bengt Eliasson

Schablonbeloppet bör höjas med minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. En ny LSS-insats "Vardagsstöd" bör införas.

engt Eliasson, Liberalerna – "Vi kommer att driva våra krav hela vägen fram"
Citat:

Hur det konkret ska gå till bör bli en fråga för utredningen "Stärkt assistans".

Hjälpbehovet behöver bedömas i sin helhet utan uppdelning i moment eller delar.

Tidigare artiklar

Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav?

Riksdagspartiernas loggor

Schablonbeloppet bör höjas minst 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov. LSS-insatsen "Vardagsstöd" bör införas. Vad säger övriga riksdagspartier?

Vad säger riksdagspartierna om Liberalernas krav
Citat:

Kristdemokraterna
Det är i linje med kristdemokraternas befintliga politik så jag välkomnar initiativet.

Vänsterpartiet
Där är vi helt överens, detta är integritetskränkande och ineffektivt så självklart håller vi med om detta.

Centerpartiet
Att räkna minuter på det sätt som man gör idag måste få ett slut!

Socialdemokraterna
Någon form av bedömningskriterier för vilka och hur stora insatserna ska vara måste finnas.

Miljöpartiet
Det är möjligt att ett borttagande av uppdelningen är en bättre väg framåt.

Sverigedemokraterna
Detta är en fråga där vi är helt eniga med L och som vi drivit sedan tidigare.

Moderaterna
-

Tidigare artiklar

Även Centern vill stoppa minuträkning

Sofia Nilsson

Centerpartiet vill stoppa minuträkning i personlig assistans och höja schablonersättningen. Däremot tycker Sofia Nilsson att en ny LSS-insats kan vänta.

Sofia Nilsson, Centerpartiet – "Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut"
Citat:

Att vi kommer vidare i frågan kring huvudmannaskapet är en viktig pusselbit.

Schablonen har länge varit alldeles för låg och förslaget om en höjning är något som Centerpartiet också drivit.

Tidigare artiklar

V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap

V, M och KD vill tillsätta en utredning som ska lägga ett färdigt lagförslag före riksdagsvalet i september 2022.
STIL varnar dock för att förstatliga utan att samtidigt reformera dagens behovsbedömningar.

V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap
Citat:

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
Regeringen saknar uppenbarligen handlingskraft och därför agerar vi i Riksdagen

STIL
Risk att de cirka 5000 personer som har personlig assistans via kommun inte får någon personlig assistans alls om staten tog över.

Tidigare artiklar

Vänsterpartiet – "Tillbaka till grundintentionerna"

Maj Karlsson

Vi måste komma tillbaka till grundintentionerna i LSS, säger Maj Karlsson. För att nå dit måste dels statligt huvudmannaskap införas. Dels måste de HFD-domar som sedan 2009 begränsat rätten till personlig assistans upphävas i lagstiftning.

Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Vi kräver färdiga lagförslag om statligt huvudmannaskap före valet 2022"
Citat:

Det som står i lagen tillämpas inte, idag får så få assistans att det knappt finns en reform längre.

Ambitionen måste vara att …de som idag har kommunalt beviljad assistans istället ska kunna få statlig assistans.

Tidigare artiklar

Stärkt assistans får förlängd utredningstid

Utredningen "Stärkt assistans" kommer att arbeta fram till 24 maj 2021 istället för till 23 mars.

Utredningstid förlängs till 24 maj 2021

IfA vill att "Stärkt assistans" utreder minuträkningen

Vilhelm Ekensteen

Minuträkningen gör att personer med stora fysiska funktionsnedsättningar har svårt att beviljas assistansersättning. IfA vädjar nu till regeringen att låta "Stärkt assistans" utreda frågan.

IfA kräver tilläggsdirektiv till utredningen stärkt assistans
Citat:

Den här minuträkningen gör det i princip omöjligt att beviljas personlig assistans om man söker för första gången.

Tidigare artiklar

JAG vill också låta "Stärkt assistans" utreda assistansbedömningar

Cecilia Blanck

Cecilia Blanck vill att "Stärkt assistans" även utreder lagändringar mot minuträkning och uppdelning av behov i assistansbedömningarna.

Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – "Äntligen finns det möjlighet att utveckla assistansen åt rätt håll"
Citat:

Men vi kan ju konstatera att det är en annan ton i direktiven till Stärkt assistans än det varit i tidigare utredningar.

jag kan också tycka att det vore bra att ge uppdraget till en utredning som redan jobbar med liknande.

Tidigare artiklar

STIL kritiserar remittering av LSS-utredningen

Jonas Franksson

Att låta LSS-utredningen gå ut på remiss är slöseri med tid som kunde ha ägnats åt att skriva direktiv till en ny utredning.

Jonas Franksson, STIL – "Man borde tänka på vilka signaler en remittering av LSS-utredningen ger"
Citat:

Vi måste komma ifrån den här grundläggande behovs-skiten...

Det var byggt på en hafsig och slafsig utredning som var upplagd för att stycka upp LSS på ett rent rasbiologiskt sätt

Tidigare artiklar

STIL – "Självbestämmandet hotas med förslagen om övervakning"

Jessica Smaaland

En statlig utredning föreslår att personer med nedsatt beslutsförmåga ska kunna övervakas av tex kameror och larm. Försäkringskassan säger att detsamma borde gälla i LSS-insatser. Detta hotar självbestämmandet säger Jessica Smaaland på STIL.

Jessica Smaaland, STIL – "Självbestämmandet hotas av utredningens förslag"
Citat:

De kommer börja avslå assistansansökningar med hänvisningen att det är för den enskildas bästa.

Förslaget är att man aldrig ska bli påtvingad en insats, men kommunerna behöver samtidigt inte erbjuda ett alternativ. Då blir det i realiteten inget val.

Tidigare artiklar

fter en dom Högsta Förvaltningsdomstolen kan assistansberättigade anlita anordnare utan tillstånd från IVO. Detta vill Försäkringskassan stoppa.

Försäkringskassan kräver lagändring

Linus Nordenskär

ELinus Nordenskär, Försäkringskassan – "Vi kräver en lagändring mot att anlita assistansanordnare utan tillstånd"
Citat:

För varje bolag Försäkringskassan stoppar utbetalningarna till .. blir det fler assistansberättigade som väljer att få ersättningen utbetald till sina egna konton

Tidigare artiklar

Assistanskoll har sökt regeringen om hur de ser på en lagändring mot att assistansberättigade kan anlita anordnare utan tillstånd men ännu inte fått svar.

IVO – "Vi kan polisanmäla anordnare som fortsätter trots indraget tillstånd"

Suzana Brandt

IVO kontaktar inte kunderna hos en anordnare de drar in tillståndet för, men det går att kontakta IVO för att få veta om en anordnare utreds eller saknar tillstånd, säger Suzana Brandt.

IVO, Suzana Brandt, inspektör – "Vi kan polisanmäla företag som utför assistans efter att tillståndet dragits in"
Citat:

Jo, IVO skulle kunna polisanmäla även en sådan verksamhet om det kommer till vår kännedom.

Tidigare artiklar

Vårdföretagarna vill se ett tufft men rättssäkert agerande

Maria Nyström

Maria Nyström, ordförande i Bransch personlig assistans, välkomnar att myndigheter agerar mot oseriösa aktörer men det måste ske rättssäkert.

Maria Nyström, Vårdföretagarna – "Vi vill se ett tufft, tydligt och rättssäkert agerande mot oseriösa anordnare"
Citat:

Det är utmärkt att Försäkringskassan kan stoppa utbetalningar, men det måste ske på ett rättssäkert sätt.

Men alla företag och kooperativ som bedriver personlig assistans måste ha tillstånd.

Tidigare artiklar

STIL vill se en "bakvänd sexköpslagstiftning"

Jonas Franksson

Fokus måste ligga på säljaren och inte köparen. Jonas Franksson vill se en "bakvänd sexköpslagstiftning" för att assistansanvändare inte ska bli utnyttjade av företag utan tillstånd.

Jonas Franksson, ordförande STIL - "Det är viktigt att täppa till alla risker för kriminalitet"
Citat:

Det är konstigt att man fortfarande kan sälja assistans om man inte har tillstånd.

I stället för att fokusera på det felaktiga köpet borde man fokusera på den felaktiga försäljningen.

Tidigare artiklar

KFO – "regeringen sviker assistansanordnarna"

Henrik Petrén

Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och föreslår att Försäkringskassan tar över ansvaret.

Henrik Petrén, KFO – "De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning"
Citat:

Dessutom vore det helt ologiskt om staten skulle lämna den privata assistansbranschen i sticket.

Tidigare artiklar

"Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna"

Pia Steensland

Privata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för tex skyddsutrustning. Problemet ligger i hur förordningen som ska reglera detta är skriven, säger Pia Steensland.

Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna"
Citat:

Jag förväntar mig att de hittar en kreativ lösning så att även assistansanordnare får ersättning för sina merkostnader.

Tidigare artiklar

Assistanskoll har frågat regeringen hur de ser på problemen för assistansanordnare att få ersättning för Covid-19 relaterade kostnader men ännu ej fått svar.

DHR och Kommunal - "återinför inte karensdagen"

Marie Boström

Kommunal och DHR är överens om att karensdagen inte bör återinföras för personliga assistenter.

Krav på permanent karensersättning för assistenter
Citat:

Marie Boström, Kommunal
Det vore en väldigt bra åtgärd för alla omvårdnadsnära yrken.

Rasmus Isaksson, DHR
Karensdagen bör slopas i yrken där man jobbar fysiskt nära andra.

Tidigare artiklar

Uppdatering av smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19

Den 21 september var antalet smittade 252 personer (136 män och 116 kvinnor). Antalet avlidna var 33 personer (22 män och 11 kvinnor)

Statistik om covid-19 i personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning

Kommande artiklar

 • Intervju med David Lega, Kristdemokratisk EU-parlamentariker
 • Genomgång av regeringens och partiernas statsbudgetar och vad de ger till assistansersättning
 • Genomgång av inlämnade riksdagsmotioner som rör assistansersättning
 • Med mera

Jämför och välj bland 236 assistansanordnare

Assistanskoll listar 236 assistansanordnare. 211 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 207 privata anordnare. 4 är kommunala anordnare.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • S.H.I.R.A. AB

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistanspoolen Omsorg Sweden AB
 • Cia Assistans AB
 • Fröken Fridas Assistans AB
 • Förenade Care AB
 • Humana
 • Liv ihop AB
 • Personlig Assistansförmedling i Jämtland
 • SAAND Service & omsorg AB

Skicka sidan till: