Avslagen accelererar

Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Socialutskottets Ordförande säger att systemet nu faller sönder.

Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning
Citat:

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet
Det är allt mer uppenbart att situationen blir allt mer allvarlig och akut samtidigt som regeringspartiernas företrädare inte alls verkar förstå vidden eller allvaret.

Tidigare artiklar

Allt fler barn förlorar sin assistans

Henrik Petren

Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans.

Henrik Petrén, RBU – "Vi måste fortsätta att berätta vad som händer"
Citat:

Vi får inga signaler om att man är beredd att agera akut, trots att detta har uppmärksammats i media med fall efter fall.

Jag har ett exempel där den enda föräldern som finns kvar tvingats sluta arbeta för att gå in och hjälpa sitt barn.

Det finns de som fått assistans i kommunen, men ofta med ett lägre antal timmar.

Tidigare artiklar

"Det som sker är skamligt"

Jimmy Loord

Nybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler.

Jimmy Loord, Kristdemokraterna – "Det som sker är skamligt för ett land som vårt"
Citat:

Jag har vuxit upp med att personlig assistans finns och sett den fungera mycket bra.

Jag börjar bli trött på deras (regeringen) ständiga hänvisning till domar i Högsta Förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans egen roll.

Det skulle vara problematiskt om vi hindrar anhöriga att vara assistenter.

Tidigare artiklar

"Orkar inte längre"

Jonas Franksson

Jonas Franksson orkar inte längre arbeta med assistansfrågor. Att ständigt omprövas och gradvis få färre timmar och samtidigt arbeta intressepolitiskt har blivit för mycket.

Jonas Franksson, assistansanvändare – "De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess"
Citat:

Vi har med oss Vänsterpartiet som inte sitter i regering och vi har med oss Liberalerna så länge de är i opposition.

Jag har mindre problem med att Magdalena Andersson säger detta, men Åsa Regnér ska stå upp för den personliga assistansen.

Om det funnits en känsla att hit men inte längre, här är jag skyddad, då skulle jag kunna slappna av.

Tidigare artiklar

Utredning av kriminalitet i assistans

Åsa Regnér och Stig Svensson

Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket sedan 40 år tillbaka, ska till den 15 januari 2018 utreda assistansersättningens utveckling och hur assistansmarknaden vuxit fram.

Regeringen utreder assistansmarknaden

"Lätt att tro att alla fuskar"

Stig Svensson

Stig Svensson är osäker på om det går att bedöma omfattningen av fusk inom personlig assistans. Det är lätt att hamna i en bubbla och tro att alla fuskar säger han.

Stig Svensson, utredare, Socialdepartementet – "Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll"
Citat:

Man måste vara medveten om att folk i allmänhet inte fuskar.

Vi har varit lite naiva och inte skyddat de allmänna försäkringarna tillräckligt.

Om det är mycket pengar och kontrollnivån är låg, då drar det till sig kriminella.

Tidigare artiklar

Riksdagen kritiserar låga kommunala timbelopp

Emma Henriksson

En majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.

Emma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
Citat:

Ersättningen ska vara sådan att den är skälig så om det inte finns skäl till ett lägre belopp så är det inte rimligt att kommunens ersättning avviker kraftigt.

Vad anser du att regeringen bör göra nu?
– De bör göra en ordentlig analys av vilka hinder som i praktiken kan finnas för att själv välja utförare och återkomma med förslag på hur dessa hinder kan tas bort.

Tidigare artiklar

"Fel normera goda levnadsvillkor"

Susanne Berg i panele

Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall säger Susanne Berg. Hon anser också att Försäkringskassan aktivt driver på utvecklingen med en begränsande rättspraxis.

Susanne Berg, STIL – "Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor"
Citat:

Du kan välja rödhåriga, plattfötter, folk som bor i storstad...

Utvecklingen drivs framåt av kommuner och Försäkringskassan. När de säger att de inte har något med det att göra så är det inte sant.

Dagens utveckling innebär att samma parti som skapade välfärdsstaten nu slår sönder den.

Tidigare artiklar

Handikappförbunden: Kan inte ta ställning till huvudmannaskapet

HSO.s gamla logga på skjortrygg

Den första frågan som LSS-utredningen arbetat med är den komplicerade frågan om huvudmannaskapet för personlig assistans. Handikappförbunden är kritiska och tycker man börjat i helt fel ände.

Handikappförbundens parallellutredning – "Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner"
Citat:

Vi har svårt att förstå att det är den första frågan man tar upp.

Tidigare artiklar

Löfven: "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"

Stefan Löfven

"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag. Se och läs debatten i riksdagen mellan Emma Henriksson, KD och Stefan Löfven.

Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"

Kommande artiklar

 • Statsvetaren Niklas Altermark intervjuas om sin studie av Expertmetoden som använts för att bedöma omfattning av fusk i assistans
 • Hans Knutsson, Företagsekonomiska institutionen i Lund intervjuas om kostander för insatser som ersätter assistans
 • Intervju med Socialdemokrater om S-kongressens ställningstagande om personlig assistans.
 • Med mera

Jämför och välj bland 284 assistansanordnare

Assistanskoll listar 284 assistansanordnare, av dessa har 245 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 245 anordnarna har tillsammans 11 560 kunder, vilket motsvarar ca 57 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 73 procent av de som väljer privata anordnare

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Acepto Assistans AB
 • ALFEMA Care AB
 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistanskompaniet AB
 • Indra Personlig Assistans AB
 • LaVita Assistans AB
 • Monument Assistans AB
 • NÄRA AB personlig assistans
 • TEBY Assistans AB
 • Uppsala kommun - Personlig assistans
 • Val av Omsorg Falköping AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 500 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: