Stefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"

Stefan Löfven"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven (Anf 53, 51.30) när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag.

Emma Henriksson (KD) Socialutskottets ordförande (Anf 52, 50:17), hade tidigare frågat statsministern om utvecklingen inom personlig assistans är rimlig.

Stefan Löfven fortsatte att säga att LSS är en rättighetslagstiftning där man ska få det man har rätt till. Därefter talade han om att det finns fusk, advokater som tjänar pengar, reklam och annat, vilket måste bort enligt statsministern.

Se och läs debatten i riksdagen

Emma HenrikssonVideo: Emma Henriksson (KD) Anf 52, 50:17

Fru talman! Jag kan tyvärr inte utlova någon rolig fråga, och det beror framför allt på att det inte är roliga siffror jag har här.

Under 2016 gav regeringen Försäkringskassan ett regleringsbrev, som man inledde med det första uppdraget, att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Man tillsatte också en utredning som skulle se över hur man kan utveckla olika stödformer, och man skrev att det ska finansieras genom besparingar inom assistansersättningen. Man fortsatte: Ytterligare besparingar på assistansersättningen ska göras.

Nu har vi äntligen fått siffrorna från 2016, och det visar sig att 80 procent av alla som har ansökt om assistansersättning för första gången har fått avslag. År 2001 var det 80 procent som beviljades; nu är det enligt Assistanskoll 80 procent som får avslag. Är detta rimligt?

VIDEO: Statsminister Stefan Löfven (S) Anf 53, 51.30

Fru talman! Den siffran har jag inte hört. Däremot har jag hört en annan siffra, nämligen att majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat. Här får vi alltså göra en djupdykning i siffrorna, för den senaste siffran har jag inte hört.

Detta är en rättighetslagstiftning. Det har vi sagt hela tiden. Man ska få det man har rätt till. De som behöver detta ska ha den rättigheten enligt de villkor som vi från samhällets sida har satt upp.

Men det finns också en hel del fusk i den här sektorn. Det har vi kunnat se många reportage om. Fusket måste bort. Det finns för många som vill tjäna pengar på detta. Det är inte de som behöver assistansen utan andra som vill tjäna pengar på det. Det finns advokater som vill tjäna pengar på det, och det finns reklam och annat. Detta, menar jag, hör inte hemma där. Assistansersättningen ska gå till dem som har rätt till den, men det andra ska bort.

Skicka sidan till: