Handikappförbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”

HSO.s gamla logga på skjortryggDen första frågan som LSS-utredningen arbetat med är den komplicerade frågan om huvudmannaskapet för personlig assistans. Handikappförbunden, som den 18 maj 2017 byter namn till Funktionsrätt Sverige, är kritiska och tycker man börjat i helt fel ände.

Personlig assistans är det den enda LSS-insatsen som delas mellan stat och kommun. Staten ansvarar via Försäkringskassan då en person bedöms ha mer än 20 timmar grundläggande behov och kommunen då det är mindre än 20 timmar.

En av de mest diskuterade frågorna

Huvudmannaskapsfrågan är en av de mest diskuterade av alla assistansfrågor, inte minst här på Assistanskoll. Ansvarsdelningen innebär en rad olika komplikationer, som dubbel administration och behovsbedömning och finansiell övervältring från stat till kommun. Det finns också en rädsla att mista den statliga assistansersättningen då kommunalt beviljad assistans anses ge färre timmar och ofta lägre timersättning.

Kan inte ta ställning

Handikappförbunden/Funktionsrätt Sveriges parallella utredning har skrivit ett ställningstagande där de sätter den i ett historiskt perspektiv. Slutsatsen blir att det för närvarande inte går att ta ställning. De skriver att frågan är viktig och fortsätter:

”Ifall förändringar i huvudmannaskap ska göras, måste det föregås av en djupare utredning och konsekvensanalys. Det anser vi ingår i utredningens uppdrag att göra innan förändringar föreslås.
Handikappförbundens utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vilken ordning som bäst kan uppfylla LSS intentioner.”

Har börjat i fel ände

Pelle Kölhed säger i en kommentar att utredningen börjat i fel ände:
– Vi har svårt att förstå att det är den första frågan man tar upp. I utredningens direktiv står att man ska hitta alternativ för att ersätta personlig assistans. Då är det svårt att ta ställning innan man vet vilka alternativ de kommer att förslå.

Splittring mellan förbunden

Inom Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige finns det olika syn på vilka som ska ansvara för personlig assistans. Förbund vars medlemmar enbart har insatsen personlig assistans vill se staten som enda huvudman för att slippa de kommunala olikheterna. De förbund vars medlemmar har flera olika LSS-insatser föredrar, av samordningsskäl, att kommunerna tar hela ansvaret.
– Men i så fall krävs en gedigen statlig finansiering som gör att kommunerna kan ta hand om det, säger Pelle Kölhed.

Skicka sidan till: