Stark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans

I en intervju på Assistanskoll säger Ordföranden i utskottet för vård och omsorg i Leksands kommun att kommunen liksom fler andra kommuner sänker timersättningen till 220 kr vilket är ca 80 % av schablonbeloppet på 275 kr. Utvecklingen väcker starka reaktioner från bland annat IfA och DHR.

IfA Intressegruppen för AssistansberättigadeVilhrelm Ekensteen

IfAs Ordförande Vilhelm Ekensteen är mycket kritisk till att kommuner sänker timersättningen för de som har assistans beviljad av kommunen.
- Exempel som Leksand betyder att den assistansberättigade mister sin valfrihet. Möjligheterna att välja eller skaffa assistans med kvalitet blir oerhört mycket sämre än för den som har statlig assistansersättning.
Vilka konsekvenser får detta för assistenter och assistansanvändare?
- För assistenterna väntar generellt sämre löner, mindre utbildning osv. Den här kommunala urholkningen av rätten till personlig assistans bidrar på ett otroligt olyckligt sätt till att det är en sådan katastrof att hamna under 20-timmarsgränsen. Här är det inte längre tal om att kunna leva som andra. Problemets lösning ser ut att kräva skärpt lagstiftning.

DHR, för ett samhälle utan rörelsehinder

I SHT, Svensk Handikapptidskrift protesterar DHR i Västra Götaland mot kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla sänkt timersättningen till 235 kr. Maria Johansson, förbundsordförande i DHR är också mycket kritisk.
- Det är oroande. De utgår tydligen från sina egna lönekostnader och lägger på OB, semesterersättning och sociala avgifter. Det saknas däremot medel för administrativa kostnader och för assistansomkostnader. Hur ska den anordnare som utför assistansen kunna få medel för tex personalvård eller utbildning? De här personerna får svårt att leva som de gjort tidigare.
Maria Johansson jämför utvecklingen med att andra kommuner efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen inte längre betalar utlägg vid LSS-insatsen ledsagning.
- Allt detta hänger ihop, kostnaderna skärs ner på alla fronter.

Kommunal

Vid kontakt med Kommunal så vill ombudsmannen Margaretha Johansson inte kommentera frågan mer än att hon att hon utgår från att inga löner sänks utan att kommunerna följer kollektivavtalet när det gäller löner och ersättningar.

Vilhelm Ekensteen och Maria Johansson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-01-25

Vidare läsning

SHT: Kommuner sänker kvaliteten i personlig assistans

Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistanstimme"

Skicka sidan till: