Inhyrd konsult träffade inte personer som föreslogs få indragen assistans

P4 JönköpingSR-Jönköping har gjort en reportageserie om att flera personer förlorat sin assistans efter att Gnosjö kommun hyrt en konsult från ett bemanningsföretag. Flera fick inte ens ett besök innan assistansen drogs in. Detta sker i ett sammanhang där personer med kommunalt beviljad assistans minskat kraftigt pga förändrad rättspraxis.

24-timmars assistans dras in för Michael

Michael som haft assistans dygnetrunt fick ett beslut om att all assistans skulle dras in. De anhöriga säger i en intervju till SR-Jönköping att 168 timmar assistans i veckan dras ner till 20 minuter hjälp dagligen för av och påklädning plus fem minuter i veckan för att klippa tånaglarna, för mer hjälp ska han larma hemtjänsten. Konsulten kritiseras i intervjun även för att samtidigt ha sökt om god man för sig själv för hjälp att betala räkningar, där hon tex sagt att hon saknar omdöme.

Träffade inte Anne Valkama som föreslås få indragen assistans

Konsulten träffade inte 65-årige Anne Valkama som hon föreslog indragen assistans för. Dottern säger i en intervju till SR-Jönköping att det skötts felaktigt genom att det tex påståtts att mamman kunde prata vilket hon inte kan. Annes make och dotter säger i en intervju med SR-Jönköping att det nu kommer att ligga på de anhöriga att hjälpa Anne eftersom hon ännu inte vill flytta till ett särskilt boende.

Allt färre har kommunalt beviljad assistans pga förändrad rättspraxis

Indragningarna sker i ett sammanhang där antalet med kommunalt beviljad assistans minskat med 678 personer (13 %),sedan okt 2020. I okto 2023 hade 4 701 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a), jämfört med 5 379 personer okt 2020. I en intervju på Assistanskoll säger SKR chefsekonom Annika Wallenskog att orsaken till detta är förändrad rättspraxis.

Kommundirektören: "Ska titta på utredningarna igen"

Kommundirektören Anna Engström säger i en intervju med SR-Jönköping att hon inte vill att människor ska känna oro för att de inte ska klara sitt dagliga liv. Hon berättar att de anlitat en konsult via bemanningsföretag för att göra utredningar. Kommunen kommer nu att titta på utredningarna igen.

Text: Kenneth Westberg 2024-05-15

Artikelserie från SR-Jönköping


Skicka sidan till: