Jimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”

Jimmy LoordNybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler. Jimmy Loord är Ordförande i Individ och familjenämnden.
– När jag talar med folk i kommunen möter jag förvåning över att ett stöd som funnits under många år tas bort.

Jimmy Loord säger att han alltid haft ett intresse för människor och stå upp för de som kan uppfattas som utsatta på olika sätt.
– Det kommer även från min bakgrund i kyrkan. När de politiska uppdragen skulle fördelas slogs jag för uppdraget som Ordförande i individ och familjenämnden.
Varför tar KD upp frågan om assistans så hårt nu?
– Den har alltid varit viktig. Det ligger i partiets hjärta vill jag tro, för mig är det förenat med ideologi att kämpa för detta.
Hur ser du på regeringens politik när det gäller personlig assistans?
– När man ser hur individer behandlas av den politik som förs är det lätt att ta till starka uttryck. Jag har vuxit upp med att personlig assistans finns och sett den fungera mycket bra. Att enskilda nu får sin assistansersättning borttagen är skamligt för det svenska välfärdssamhället.

Nybro har hittills gett lika många timmar som kassan gett

Nybro kommun har under 2016 och 2017 hittills tagit emot 8 personer som förlorat sin assistansersättning. Det har gjort att kostnaderna skenar säger Jimmy Loord.
– Om de 2-3 ärenden som ligger i Förvaltningsrätten just nu förlorar sin assistansersättning så handlar det 14,4 miljoner om vi ska ge samma stöd som de tidigare haft på Försäkringskassan.
Vad innebär det för kommunen?
– Att vi tvingas att göra tuffare bedömningar, hittills har vi gett samma stöd i form av personlig assistans som de haft på kassan tidigare. Detta har alla partier i nämnden varit överens om.
Är det ett ställningstagande från er sida?
– Ja hittills, vi har inte vetat var detta ska landa. Jag har i mitt stilla sinne tänkt att regeringen inte orkar fortsätta på detta sätt men nu verkar det som att fortsätter.
Ni går alltså emot vad Försäkringskassan bedömer?
– Ja, men vi kommer till en smärtgräns när detta inte funkar längre, och de samtalen pågår nu. Om man ska vara realistisk kommer vi att behöva se på andra alternativ för de här individerna, och bli likvärdiga med övriga kommuner. Det låter hemskt men om vår kommun pekas ut som extremt frikostiga kan det bli enorma kostnader så småningom. Då måste vi skära ner på något annat.
Hur har ni gjort med timbeloppen?
– Vi ger samma som Försäkringskassan.
Vad kan det bli för nya bedömningar? Färre timmar, hemtjänst eller gruppboende?
– Det kan allt av det du nämnde beroende på individen.
Kan timbeloppen komma att sänkas också?
– Vi tvingas in i en situation där vi får titta på detta, det är mycket olyckligt. Det som regeringen gör är oetiskt.
Vilka krafter ligger bakom den här utvecklingen?
– Jag tror det är pengakraften, jag vill inte tro att det finns ideologiska motiv.

Regeringen måste agera

Tre HFD-domar har gradvis gett hårdare bedömningar. Domen om att bara integritetsnära delar av grundläggande behov ska räknas (2009), domen om att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning (2015) och domen om att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov (som började tillämpas 2016). Jimmy Loord anser att regeringen nu måste agera.
– Jag börjar bli trött på deras ständiga hänvisning till domar i Högsta Förvaltningsdomstolen och Försäkringskassans egen roll. Regeringen har ett ansvar att fatta lagar istället för att smita undan sitt ansvar.
Den första domen kom ju redan 2009, då var det en alliansregering, ni gjorde inte heller något för att ändra den, trots att Maria Larsson från ditt parti hade ansvaret..
– Ja, underlåtenheten att vilja ta tag i frågan har varit ett problem länge. Jag är inte nöjd med att vi inte tog tag i detta men dagens situation är akut på ett helt annat sätt. Vi är i en absurd situation där sondmatning inte räknas som grundläggande behov.

88 % fick avslag i januari

Antalet assistansberättigade har minskat till 15 562 i februari 2017. I januari 2017 fick 88 % av de som sökte assistansersättning avslag. Detta är ett rekord och enligt Försäkringskassan beror utvecklingen på domarna om egenvård och det femte grundläggande behovet. Att bara 12 % får assistansersättning beviljat är en tydlig signal om att regeringen står bakom den drastiska minskning som nu sker anser Jimmy Loord.
– Annars hade de inte tillåtit att detta sker. Det har ju faktiskt uppmanat Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar” i regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016. De vill sänka kostnaderna som nu också sjunkit med en halv miljard på ganska kort tid.
Magdalena Andersson gjorde ju ett uttalande oktober 2015 strax innan detta började om att assistansersättning skulle minskas för att bekosta flyktingmottagande…
– Jag kan bara säga att det är otroligt sorgligt att man ställer grupp mot grupp.

Desirée Pethrus behöver skilja på sina båda roller

Direktiven i LSS-utredningen säger att det ska ske besparingar på personlig assistans av statsfinansiella skäl och att reformer av andra LSS-insatser ska bekostas av besparingar av assistans.
– Ja utredaren har ett svårt och viktigt arbete, direktiven talar dels om besparingar samtidigt som lagen ska fokusera på lika livsvillkor, den ekvationen är omöjlig.
Hur ser du på att din partikamrat Desiree Pethrus leder utredningen?
– Någonstans är det väl bra att det är en kristdemokrat.
Ni har ju en partilinje att försvara assistansen, hur påverkar det Desiree Pethrus i sitt uppdrag som du ser det?
– Hennes uppdrag handlar om att vara så objektiv som möjligt. Hon måste skilja på sina roller där.
Desirée Pethrus gjorde ett uttalande om att det kan behövas begränsningar av hur mycket anhöriga kan arbeta som assistenter. Hur ser du på det?
– Jag har exempel i kommunen där anhöriga fungerar utmärkt som assistenter, när Desiree Pethrus sade detta, syftade hon väl på fall där en individ tex kan bli isolerad. Det skulle vara problematiskt om vi hindrar anhöriga att vara assistenter.

Regeringen använder fusket för att legitimera

Jimmy Loord är mycket kritisk till att regeringen hänvisar till fusk i sin retorik och talar om assistans som en extra bonus.
– Jag vänder mig mot detta resonemang, vi har människor med stora behov och assistansen måste få kosta.
Det har talats om 10-12 % fusk vilket bygger på expertmetoden där experter på olika myndigheter i brist på fakta bedömt omfattningen av fusket.
Den siffran har fått sanningsstatus…
– I min värld är detta en retorik man använder för att legitimera det som nu sker. Det förekommer fusk, men jag tror det är uppförstorat. I min värld vore det rimligt att i första hand hitta ett effektivt samarbete med polis, Skatteverket och andra myndigheter för att komma åt fusket.

Socialdemokraterna bra på att vara opposition mot sig själva

Socialdemokraterna i Kalmar län som har kritiserat regeringen för att de inte ingriper mot de förändrade bedömningarna.
Har ni samma åsikt här?
– Det har vi väl, vi pratar om detta. Men Socialdemokraterna har alltid varit bra på att vara i opposition mot sig själva, det finns en politisk strategi i detta också.
Hur menar du?
– Att man någonstans inte agerar tillräckligt kraftfullt för att verkligen vända utvecklingen. Det blir en skillnad mellan vad man säger och vad man gör. S-kongressen antog nyligen en skrivning som s-riksdagsledamoten Laila Naraghi från vårt län var mycket stolt över. Men vad den innebär i praktiken är mycket oklart. Om alla varit så missnöjda som man säger då ändrar man detta, säger Jimmy Loord.

Jimmy Loord intervjuades av Kenneth Westberg 2017-04-25

Skicka sidan till: