Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro

Lagens klubbaI en dom (Mål nr 3527-14) den 25 juni säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD att assistanstid för det femte grundläggande behovet "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade" bara kan beviljas vid psykiska funktionshinder.

I HFDs bedömning i domen sägs det:

Sammantaget leder det nu anförda till slutsatsen att tillägget ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” måste förstås på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder.

Anna Barsk Holmbom befarar att fler förlorar sin assistansersättning

I en intervju i Föräldrakraft säger Anna Barsk Holmbom (fd verksamhetschef i IfA) att domen troligen leder till att vissa personer kommer att få mindre timmar beviljade eller förlora sin assistansersättning. Hon nämnder aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik när tex andningshjälp bedömts som egenvård. Hon nämner också medicinska behov hos barn med tex shunt, epilepsi, astma och liknande.


Vidare läsning

Läs domen, Mål nr 3527-14, i sin helhet


Skicka sidan till: