HFD-dom stoppar assistansersättning på komvux

lagens klubbaHögsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i domen Mål nr 7294-21 den 13 nov gett Försäkringskassan rätt i att neka assistansersättning för tid i kommunal vuxenutbildning (komvux).

HFD likställer komvux med vanlig skola

Att delta i kommunal vuxenutbildning ska enligt HFD:s beslut den 13 nov 2023 likställas med att vanlig skola när det gäller rätt till assistansersättning. För den tid man går i skola kan man inte få assistansersättning, om det inte finns särskilda skäl.

Kammarrätten hade motsatt uppfattning

Kammarrätten i Stockholm hade tidigare gått emot Försäkringskassan och beviljat de fem timmar assistansersättning det handlade om. De ansåg att kommunen inte hade någon skyldighet att anpassa den kommunala vuxenutbildningen med insatser av den personliga karaktär som behövdes.

Skiljaktigt justitieråd tyckte tvärtemot

Även Justitierådet Martin Nilsson i HFD var skiljaktig och ansåg att HFD skulle avslå Försäkringskassans överklagande. ”Det finns inte något stöd i skollagen för att ålägga kommunen en skyldighet att tillgodose AAs behov av stöd för tid när han vistas i eller deltar i den kommunala vuxenutbildningen. Den kommunala vuxenutbildningen bör därmed inte omfattas av begreppet skola i socialförsäkringsbalken. Överklagandet borde därför ha avslagits”, säger Martin Nilsson i domen.

Christian Källström kommenterar domen på Hejaolika

På Hejaolika säger Christian Källström, chefsjurist på Frösunda Assistans, att det är svårt att svara på hur många personer som berörs, men för den enskilde blir det risk för nekad assistans för vissa timmar samt risk för återkrav för viss utförd assistans. Han ger rådet att att söka assistans från kommunen, som har det yttersta ansvaret för att bevilja personlig assistans.
– Enligt Skollagen verkar komvux inte ha något ansvar för att tillhandahålla hjälp, assistans eller annan personlig service, säger Christian Källström till Hejaolika.
Christian Källström tror att det kan finnas en rädsla i HFD att döma på ett sätt som gör att rätten till assistans utvidgas.
– HFD förefaller istället välja att göra en snäv tolkning av lagen, och överlåta till lagstiftaren ”återställa” rätten till assistans, säger Christian Källström till Hejaolika.

Text: Kenneth Westberg 2023-11-22

Vidare läsning

Högsta Förvaltningsrättens dom Mål nr 7294-21

Skicka sidan till: