IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans

Sophie KarlssonTrädgårdsskötsel kan varken beviljas som hemtjänstbehov eller som annat personligt behov i personlig assistans enligt domen 5644-20 i Kammarrätten i Göteborg. Sophie Karlsson, ordförande i IfA är mycket kritisk.
– Domstolen uppvisar en stor okunskap om hur LSS ska tillämpas.

Personen i domen 5644–20 från den 17 juni 2021 har bott i sitt hus i 25 år och det beskrivs hur hen haft trädgården som ett särskilt intresse och rekreation. Hen är delaktig och beskär själv buskar och träd hen når och instruerar var de buskar hen inte når ska klippas. Hen bestämmer när gräset ska klippas och vad som ska planteras i trädgården. Sophie Karlsson som skrivit en debattartikel i GP anser att domen innebär att assistansanvändare inte har samma rätt som övriga medborgare att ta hand om sin trädgård.
– Det måste vara möjligt för assistansberättigade att kunna leva som andra och ha samma rätt att ta hand om sin trädgård

Okunskap om LSS

Enligt kammarrättsdomen sägs det i LSS förarbeten att den personliga assistenten ska kunna utföra arbetsuppgifter som utförs av hemtjänsten om de görs tillsammans med den enskilde, tex städning, tvätt eller hjälp med inköp. (prop. 1992/93:159 s. 175 f.). Trädgårdsskötsel räknas dock inte dit enligt Kammarrätten i Göteborg som inte heller anser att trädgårdsskötsel kan beviljas som annat personligt behov. Det är inte första gången som en domstol missar målet i LSS ”att den enskilde får möjlighet att leva som andra”, säger Sophie Karlsson.
– Domstolen uppvisar här en stor okunskap om hur LSS ska tillämpas. LSS förarbeten talar om möjligheten att kunna skapa sig ett liv “så likt andra människors som möjligt” och att det ska “grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgodosedda”.

Oklart resonemang

Kammarrätten skriver samtidigt att personen är beviljad personlig assistans med 15 timmar per månad för fritidsaktiviteter och att hen genom det anses vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Sophie Karlsson, Ordförande i IfA, tycker att det är mycket oklart vad kammarrätten menar här.
De säger att det inte kan beviljas assistans för trädgårdsskötsel, men verkar ändå tycka att det kan ingå i fritidsaktiviteter, men de säger det inte rakt ut.
Vilka följder tror du domen kommer att få i praktiken?
– Risken finns, om det tillämpas restriktivt, att många olika moment i vardagen börjar ifrågasättas och anses inte ingå i den personliga assistansen, och det skulle vara ödesdigert och förstöra hela assistansen och starkt beskära människors frihet, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2021-07-06

Skicka sidan till: