HFD-dom ger rätt till assistansersättning vid skolfrånvaro

domstolsbildEtt barn som inte hade assistansersättning beviljat under skoltid får rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro, tiden ska inte räknas som föräldraansvar enligt Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD.

Personen i domen (25 nov 2021) har assistansersättning all vaken tid, förutom i skolan och en halvtimme per dag motsvarande föräldraansvaret. Frågan var om behovet av utökad assistans vid skolfrånvaro kunde falla inom ramen för ”normalt föräldraansvar”. På Domstol.se framgår det att HFD anser att behovet inte kan tillgodoses genom att omfördela beviljade assistanstimmar eller ses som föräldraansvar utan ska beviljas som tillfälligt utökad personlig assistans.

Jurist på Humana drev ärendet

Hanna Brundin, jurist på Humana, som drivit frågan säger i en intervju på Heja Olika att domen innebär att barn som är beviljade personlig assistans eller assistansersättning ska ha rätt till assistans i samma omfattning som om det vore en dag utan skola om barnet av någon anledning måste frånvara från skolan och hjälpbehoven inte tillgodoses på annat sätt.
– Det innebär att ingen ny prövning av föräldraansvarets omfattning ska göras av kommuner när ett barn ansöker om tillfälligt utökad personlig assistans från sin hemkommun vid frånvaro från skolan, eftersom detta redan bedömts när barnet beviljades insatsen från början, säger Hanna Brundin till Heja Olika.

Vidare läsning

Humana - Viktig domstolsvinst kring föräldraansvar

Heja Olika - Seger för funkisföräldrar ger rätt till utökad assistans vid skolfrånvaro

Läs mer om domen i mål 5505-20 på Sveriges Domstolars webbplats (Domstol.se).


Skicka sidan till: