TEMA - Föräldraansvar när ett barn har personlig assistans

Föräldraansvar är de timmar som ska dras av från ett barns hjälpbehov för att motsvara tiden vårdnadshavaren är ansvarig att ge med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Artiklar: (7)

Skicka sidan till: