TEMA - Föräldraavdrag och föräldraansvar i personlig assistans

Föräldraavdraget som infördes 1 jan 2023 är de timmar som ska dras av från ett barns hjälpbehov för att motsvara tiden vårdnadshavaren är ansvarig att ge med hänsyn till barnets ålder. Tidigare drogs timmar av för så kallat föräldransvar.

Artiklar: (41)

Skicka sidan till: