TEMA - Föräldraansvar när ett barn har personlig assistans

Hur mycket förväntas föräldern respektive assistenten göra när barnet har funktionsnedsättning.

Artiklar: (5)

Skicka sidan till: