Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Tidöpartierna sviker om föräldraavdraget”

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock

Socialutskottet har idag avslagit de motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. Regeringen och SD hänvisar till Försäkringskassans och regeringens egen utredning. C, S, V och MP reserverade sig mot beslutet.

Länk till riksdagsdebatt kommer ske torsdag 14 mars, någon gång efter KL 12.00.

Socialutskottet har idag behandlat det särskilda motionsbetänkandet kring föräldraavdraget inom personlig assistans. Socialutskottet avslår de motioner som krävt förändringar av föräldraavdraget. Istället hänvisar man till Försäkringskassans utredning med slutredovisning den 2 sep. Socialutskottet skriver också att regeringen kommer att utreda och följa frågan noga och vid behov vidta åtgärder. Christofer Bergenblock är mycket kritisk.
– Efter att Tidöpartierna tidigare avslagit Centerpartiets utskottsinitiativ i frågan hade man möjligheten att göra ett tillkännagivande till regeringen om att rätta till det nuvarande missförhållandet. Tyvärr avstod man ifrån det och hänvisar till regeringens olika utredningar.

Reservation från C, S, V och MP

Centerpartiet har tillsammans med S, V, MP en reservation enligt följande i betänkandet, sid 13: ”Vi anser emellertid att regeringen redan nu bör vidta konkreta åtgärder när det gäller det schabloniserade föräldraavdraget. Regeringen bör skyndsamt fatta beslut om att ändra föräldraavdragets omfattning i förordningen om 30 assistansersättning. Regeringen bör även ge en utredare i uppdrag att ta fram förslag till förtydligande av lagstiftningen när det gäller föräldraavdraget och därefter återkomma till riksdagen”.

”L och SD vågar inte markera mot regeringen”

Christofer Bergenblock tycker det är anmärkningsvärt att flera partier i regeringsunderlaget tidigare beklagat sig över att föräldraavdraget hanteras felaktigt av Försäkringskassan och i olika artiklar och debatter sagt att det måste rättas till.
– Inte minst Liberalerna och Sverigedemokraterna har varit mycket tydliga med att en förändring måste komma till stånd, men när det kommer till kritan så vågar man ändå inte markera emot regeringen för att driva på en förändring.

Regeringen skjuter frågan framför sig

Christofer Bergenblock anser att Försäkringskassan hanterar föräldraavdraget felaktigt i förhållande till vad som var riksdagens intention.
­– När lagen förbereddes var det mycket tydligt att det schabloniserade föräldraavdraget skulle göras utifrån beräkningen av barnets totala hjälpbehov, men Försäkringskassan gör istället avdraget på barnets behov av hjälp utifrån sin funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassans sätt att tolka lagen som föranlett hela den här debatten och därmed behovet av ändring både i lagen och förordningen.
Men Försäkringskassan anser ju att de tolkar lagen rätt?
­– Att Försäkringskassan inte själv uppfattar att man gör fel betyder inte att man gör rätt, men det innebär att vi som lagstiftare måste ändra i lagen om en förändring ska ske. Medan Försäkringskassan menar att lagen är tydligt skriven, så menar ISF i en rapport från jan 2024 att lagen är otydligt skriven och att Försäkringskassans tolkning leder till att avdraget ”blir stort i förhållande till det totala antalet timmar som barnet behöver hjälp”. Regeringspartierna har varit väl medvetna om den här kritiken, men har hela tiden skjutit frågan framför sig för att slippa fatta beslut om en förändring. Det som behövs är inte fler utredningar utan handling. För det första borde schablonen nollställas eller minimeras i förordningen och för det andra borde en översyn göras av den nuvarande lagtexten, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock intervjuades av Kenneth Westberg 2024-03-12

Notering 2024-03-13 Sista stycket är ändrat efter kontakt med Christofer Bergenblock.

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2023/24:SoU26 Det schabloniserade föräldraavdraget

Länk till riksdagsdebatt på torsdag 14 mars, någon gång efter KL 12.00

Skicka sidan till: