Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – ”Ministern har lovat en skyndsam hantering av föräldraavdraget”

Carina Ståhl Herrstedt
Carina Ståhl Herrstedt

Regeringens analys av föräldraavdraget är en bättre väg att gå än ett tillkännagivande från Socialutskottet, säger Carina Ståhl Herrstedt.
– Ett tillkännagivande kan regeringen i praktiken hantera hur de vill.

Den 13 mars avslog Socialutskottet motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. C, S, V och MP reserverade sig mot beslutet. M-KD-L-regeringen som stöds av SD hänvisade istället till en egen analys av föräldraavdraget (protokollet sid 11). Carina Ståhl Herrstedt, funktionsrättslig talesperson för SD anser att den analysen kommer att åtgärda problemet bättre än ett tillkännagivande från Socialutskottet.
– Vi ansåg att regeringen nu har tagit initiativ och bedömer det vara mer effektivt än att rikta ett tillkännagivande till regeringen.
Vad är problemet med ett tillkännagivande?
– Ett tillkännagivande kan regeringen i praktiken hantera hur de vill och när de vill utan tidsramar, det är inget som förpliktigar. Och vid ett tillkännagivande hade regeringen ändå behövt göra en analys av läget för att kunna ta fram rätt åtgärder samt säkerställa att de får önskad effekt.

”Regeringens förslag starkare än vår motion”

SD hade en motion som krävde åtgärder mot att det tex görs ”dubbla avdrag” av föräldraansvar. SD krävde tex initiativ till att ändra i den förordning som styr föräldraavdragets omfattning så att syftet med lagen säkerställs.
Drog ni tillbaka den motionen?
Nej, det förhandlades istället fram ett starkare förslag än det vi skrev i motionen, därför valde vi att ställa oss bakom regeringen. Det är tydligt i Socialutskottets text att det inte finns tid att vänta på Försäkringskassans analys av föräldraavdraget (regleringsbrevet för 2024 sid 7) som kommer 2 sep, den missar hur det ser ut i kommunerna.

Ministern har lovat en skyndsam hantering

Regeringen agerar nu via en analysgrupp som tillsatts på Regeringskansliet, säger Carina Ståhl Herrstedt som dock inte kan säga när eventuella åtgärder kommer.
– Vi sitter inte i regeringen och har därför ingen tidsplan. Men minister Camilla Waltersson Grönvall har varit tydlig med en skyndsam hantering.
Vad innebär den analys som regeringen vill göra av föräldraavdraget?
– Vi har fått besked om att man kommer att analysera frågan även ur ett kommunperspektiv, och vid behov föreslå åtgärder. Kommunperspektivet är något som inte fångas upp i Försäkringskassans rapporter.
Är Sverigedemokraterna delaktiga i arbetet med analysen?
– Själva analysen görs av Regeringskansliet och där sitter vi inte än.
Har ni fått garantier från regeringen om att de kommer att agera med åtgärder mot hur det schabloniserade föräldraavdraget hanteras av Försäkringskassan?
Vi har fört samtal med regeringen och de har efter allas påtryckningar meddelat att de kommer att agera i den riktning vi alla vill och dessutom agera skyndsamt. Jag har fullt förtroende för regeringens intentioner i frågan.

”Vi och KD var de enda som varnade”

Carina Ståhl Herrstedt säger att hon vill att de ursprungliga intentionerna med lagen uppnås, så att fler barn får rätt till assistans.
– Hur detta ska förändras, om det är i förordning eller hur det bäst uppnås, är upp till regeringens analysgrupp att redogöra för.
Är det något du vill tillägga?
Det är djupt beklagligt att man nu försöker smutskasta SD i frågan. Vi och KD är de enda som varnade för denna utveckling när lagstiftningen infördes från början av S-regeringen. Nu har vi gemensamt, alla som tryckt på i frågan, sett till att säkerställa att regeringen agerar istället för att via ett tillkännagivande ge dem en valfrihet att agera, säger Carina Ståhl Herrstedt.

Carina Ståhl Herrstedt intervjuades av Kenneth Westberg 2024-04-08

Skicka sidan till: