Riksdagsdebatt om föräldraavdraget

riksdagenIdag någon gång efter KL 12 blir det riksdagsdebatt om eventuella åtgärder mot hur Försäkringskassan hanterar bedömningen av det schabloniserade föräldraavdraget.

Länk till riksdagsdebatt torsdag 14 mars, någon gång efter KL 12.00.

Igår tog avslog Socialutskottet motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. C, S, V och MP reserverade sig mot beslutet. M-KD-L-regeringen och SD hänvisar istället till Försäkringskassans utredning som kommer den 2 sep i år och att regeringen inlett en egen analys för att se om utfallet av föräldraavdraget ligger i linje med lagstiftarens intentioner.

Text: Kenneth Westberg 2024-03-14

Skicka sidan till: