Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – ”Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt”

Ulrika Westerlund
Ulrika Westerlund

Flera funktionsrättsorganisationer anser att Försäkringskassan göra dubbla avdrag för föräldraansvar sedan föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Ulrika Westerlund tar kritiken på allvar.
– Efter att jag satt mig in i frågan verkar det som att syftet med lagändringen inte uppfylls.

Försäkringskassan säger att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar de av föräldraavdraget. Enligt Cecilia Blanck, JAG, och Johan Klinthammar på RBU, innebär detta att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar. Ulrika Westerlund är ledamot i Socialutskottet och Miljöpartiets talesperson i funktionshinderfrågor.
– Efter att jag satt mig in i frågan verkar det som att syftet med lagändringen inte uppfylls utan att ändringen har fått motsatt effekt.

Två olika bilder av vad som händer

Det är mycket problematiskt att det verkar finnas olika bilder av vad som hänt och hur tolkningen ska göras, säger Ulrika Westerlund.
– Från olika organisationer som arbetar med rätten till personlig assistans kommer ett tydligt budskap om att barns rätt till assistans nu har försvårats till följd av lagändringen, men sist vi i socialutskottet pratade med Försäkringskassan om detta så höll de inte med om den tolkningen.

”Verkar som att det blivit en försämring”

Föräldraavdraget infördes 1 jan 2023 och innebär att ett bestämt antal timmar dras av för föräldraansvar från grundläggande och andra personliga behov beroende på barnets ålder. Cecilia Blanck anser att tanken med lagändringen 1 jan 2023 att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala assistansbehov utan att dra av behov innan dess som inte beror på funktionsnedsättningen.
Håller du med om det?
– Det verkar som om syftet med lagändringen, att stärka barns rätt till assistans, nu i själva verket har inneburit en försämring. Det är självklart mycket otillfredsställande och något som jag och riksdagens funktionsrättsnätverk kommer att följa noga, säger Ulrika Westerlund.

Motsatt vad som var tanken med lagändringen

Även advokaten Jessica Gustavsson säger i en intervju att det nu i praktiken görs dubbla avdrag för föräldraansvar och att barn är i ett sämre läge nu än innan föräldraavdraget infördes.
Vad tänker du om det?
– Ja, det är precis motsatt det som var tanken med lagändringen. Oerhört problematiskt och det försätter såklart alla berörda familjer i mycket svåra situationer. Även om det inte gått så lång tid sedan ändringen så är ett drygt halvår mycket lång tid för de flesta familjers privatekonomi, säger Ulrika Westerlund.

Vad var tanken bakom lagändringen?

Miljöpartiet var ett av de partier som i januariavtalet 2019 kom överens om att bland annat föräldraansvaret skulle smalnas av vilket ledde fram till utredningen Stärkt rätt till personlig assistans (2021) och lagändringarna 1 jan 2023 med föräldraavdraget.
Vad var tanken med lagändringen och införandet av föräldraavdraget?

– Tanken var, som jag förstår det, att komma bort från godtyckliga bedömningar om vad som är ”normalt föräldraansvar”. Det har ju visat sig kunna innebära mycket olika tankar om nivå på omsorg för olika handläggare och det var detta som ändringen syftade till att komma åt genom ett allmänt föräldraavdrag.

Vill att frågan prövas i domstol

Det är svårt att veta vad som ligger bakom Försäkringskassans tolkning, säger Ulrika Westerlund.
När utskottet träffade myndigheten för att prata om bland annat detta var det, som jag sade tidigare, tydligt att de inte alls delade organisationernas bild av att deras tolkning innebar ett dubbelt avdrag, eller stred mot intentionerna med ändringen.
Vad behöver göras nu?
– Det är viktigt att Försäkringskassans bedömning blir prövad i domstol så att det är möjligt att se var problemet ligger. Om det behövs ytterligare lagändring, eller om det räcker det med en ändring i förordningen, eller liknande.

Riksdagens funktionsrättsnätverk

Nästa vecka träffar Riksdagens funktionsrättsnätverk organisationer för att prata om utvecklingen inom personlig assistans, säger Ulrika Westerlund.
– Vi är flera från olika partier som noga följer den här frågan och vill se att den personliga assistansen fungerar som det var tänkt, dvs att det är en rättighet och en möjlighet för den enskilde att kunna bestämma över sitt eget liv i så hög utsträckning som möjligt, säger Ulrika Westerlund.

Ulrika Westerlund intervjuades av Kenneth Westberg 2023-09-06

Skicka sidan till: