Cecilia Blanck, JAG – ”Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar”

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck, Föreninegn JAG

I två exempel visar Cecilia Blanck att barn fått färre assistanstimmar efter 1 jan 2023 jämfört med före årsskiftet. Orsaken är att fler timmar dras av efter att föräldraavdraget infördes. Hon ser det som helt orimligt.
– Det förvånar oss att Anna Viberg nekar till att Försäkringskassan har kunskap om konsekvenserna.

Anna Viberg sade nyligen i en intervju på Assistanskoll att föräldraavdraget ska göras från de hjälpbehov som beror på barnets funktionsnedsättning. Cecilia Blanck säger att det bekräftar att Försäkringskassan har missat poängen med lagändringen.
– Anna Viberg bekräftar att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar.

”Ser tydligt de dubbla avdragens konsekvenser”

Cecilia Blanck säger att JAG tydligt ser konsekvenserna av Försäkringskassans dubbla avdrag, då Försäkringskassan under övergångsperioden ofta gjorde två bedömningar i samma ärenden, ett som gällde före lagändringen och ett efter.
– Det är kristallklart hur ändringen slår. Det förvånar oss att Anna Viberg nekar till att Försäkringskassan har kunskap om konsekvenserna.

Hugo, född 2020 fick färre timmar för tiden efter 1 jan 2023

Cecilia Blanck berättar om Hugo född 2020 med stora behov av stöd och som äter via sond. Han ansökte om personlig assistans i september 2022. Han fick bifall från Försäkringskassan 23 maj 2023, med retroaktivitet från oktober 2022.
– Beslutet som gäller okt till dec 2022 fattas enligt gamla regler utan föräldraavdrag gav 83 tim och 47 min. Det nya beslutet från jan 2023 gav 77 tim och 53 min. Hugo fick alltså ett beslut med färre timmar efter nya reglerna, trots exakt samma behov.

RUT född 2018 fick färre timmar vid ny ansökan efter 1 jan 2023

Cecilia Blanck berättar även om Rut, född 2018 som ansökte om personlig assistans hos Försäkringskassan sep 2022. Hon fick i dec 2022 enligt de gamla reglerna ett förslag på beslut, på 3 tim 51 min/vecka.
– Vårdnadshavarna ville dra tillbaka ansökan och få den bedömd enligt de nya reglerna efter årsskiftet. Familjen får då förslag på beslut om 2 tim och 38 min/vecka.

Tydligt i LSS vilka behov som ger rätt till assistans

LSS 9a§ anger vilka slags behov som ska räknas som grundläggande för rätt till personlig assistans. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till assistans för andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt, säger Cecilia Blanck.
– Hela bedömningsramen handlar om sådana saker som människor utan stora funktionsnedsättningar klarar själva utan någon annans hjälp.

Föräldraansvaret bestäms med föräldraavdraget

LSS 9f§ och Socialförsäkringsbalken 51 kap 6 § säger att för barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose utifrån barnets ålder, utveckling och andra omständigheter. Bortseendet från föräldraansvaret ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets hjälpbehov, säger Cecilia Blanck.
– Lagen anger inte något ytterligare moment för beaktande av barnets ålder och utveckling, utan det ska göras endast genom föräldraavdrag, säger Cecilia Blanck.

”Enda rimliga tolkningen”

Den enda rimliga tolkningen är att myndigheten ska kartlägga vad barnet inte klarar i sin vardag själv av andning, personlig hygien, måltider och andra grundläggande behov, samt andra personliga behov, säger Cecilia Blanck.
– Därefter ska föräldraavdraget tillämpas innan slutligt timantal fastställs. Vi kan inte se att det finns lagstöd för förfarandet att inte lägga barnets hela hjälpbehov som utgångspunkt för föräldraavdraget, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2023-05-31


Skicka sidan till: