Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”ISF ser problemet med kassans tolkning av föräldraavdraget”

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck

ISF:s analys att Försäkringskassans tolkning föräldraavdraget kan leda till att det blir för stort är helt korrekt, säger Cecilia Blanck. Hon anser dock inte att det var oklart vad lagstiftaren ville med föräldraavdraget.
– Hur kan man ens komma på idén att lägga föräldraavdraget ovanpå den gamla bedömningen av föräldraansvaret?

Fortfarande dubbla avdrag för föräldraansvar

Försäkringskassan säger att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, därefter drar de av föräldraavdraget. Cecilia Blanck kritiserade detta som dubbla avdrag när hon intervjuades i nov på Assistanskoll. Hittills har inget förändrats säger hon.
Situationen är oförändrad. Det är tydligt att både Försäkringskassan och kommuner gör dubbla föräldraavdrag, vilket drabbar barnen hårt.

Mycket kritisk till Försäkringskassan

I en intervju på Assistanskoll sade utredaren Fredrik Malmberg att tanken i utredningen Stärkt rätt till assistans var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte. Lena Hallengren som var ansvarig minister när lagstiftningen infördes sade att meningen var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov. Cecilia Blanck är oerhört kritisk mot att Försäkringskassan hävdar att deras tolkning är den enda möjliga.
– Samtidigt har vi nu fått en kammarrättsdom som säger motsatsen, dvs att avdraget ska göras från barnets hela hjälpbehov, vilket borde få konsekvenser för tolkningen.

”Inte oklart vad lagstiftaren ville”

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i en rapport följt upp lagändringarna 1 jan 2023 inklusive föräldraavdraget. ISF anser att regeringens proposition ger dubbla budskap om vilka hjälpbehov föräldraavdraget ska dras från. Cecilia Blanck tycker däremot inte att det är oklart vad lagstiftaren ville.
– Det är uppenbart att lagstiftarens syfte var att fler barn skulle få assistans och att föräldraansvaret skulle smalnas av. Föräldraavdraget skulle ersätta det godtyckliga föräldraansvaret. Hur kan man ens komma på idén att lägga föräldraavdraget ovanpå den gamla bedömningen av föräldraansvaret?

ISF ser problemet med kassans tolkning

ISF skriver också att dagens tolkning av Försäkringskassan kan leda till att föräldraavdraget kan bli så stort i förhållande till den del av hjälpbehovet som beror på funktionsnedsättningen att assistansersättning inte kan beviljas eller bara beviljas för ett litet antal timmar (sid 14). Cecilia Blanck ser det som helt riktigt beskrivet.
– Ja, helt korrekt. Föräldraavdraget ska motsvara de behov som barn utan funktionsnedsättningar har. Om det ska räknas bort från de behov som beror på funktionsnedsättningen är det klart att det blir fel. Jag tycker ISF formulerar det bra när de skriver ISF drar slutsatsen att avdraget blir för stort om inte barnets hjälpbehov för vissa moment räknas in i det antal timmar som avdraget görs ifrån, men ändå ingår i antalet timmar som ska dras av”(sid 57)
ISF skriver även att kraven för att beviljas tid för de nya grundläggande behoven är högt ställda i förhållande till att lagändringarna skulle innebära en utvidgning av personlig assistans, hur ser du på det?
– Det håller jag verkligen med om. Både förebyggande stöd och motiverande och vägledande insatser har visat sig mycket svårt att beviljas assistans för. Även här har vi bilden att Försäkringskassans tolkning blivit den mest restriktiva möjliga.

Regeringen vill ännu inte agera

Ansvarige minister Camilla Waltersson Grönvall sade i svar på en skriftlig fråga från Vänsterpartiet att Försäkringskassans rapport visar att fler barn fått assistans. Regeringen har i regleringsbrevet (sid 7) till Försäkringskassan gett i uppdrag att analysera effekterna av föräldraavdraget till 2 sep 2024. Cecilia Blanck avfärdar den ökning av barn med assistans som skett.
– Den lilla ökningen av barn med assistans har skett trots föräldraavdraget, inte på grund av det. Vi gissar att det tex kan handla om barn med medicinska behov och andning och sondätning, sådana behov som inget avdrag ska göras från.
Vad blir resultatet av detta?
– För varje dag som går sparar staten pengar på att Stärkt assistans inte blev som det var tänkt. Barnen som skulle fått det stöd de behöver får betala priset.

”Vill inte tro att Stärkt assistans saboteras”

Martin Klepke på Arbetet anser att finns politiska signaler till Försäkringskassan att hålla nere antalet beviljanden. Cecilia Blanck vill inte tro att Stärkt assistans är saboterad av politikerna av besparingsskäl.
– Men jag kan tänka mig att Finansdepartementet kanske inte precis driver på för att rätta till det som blivit fel. Risken finns tyvärr att processen att ändra i regelverket nu i praktiken blir som att sjösätta Stärkt assistans en gång till – en kamp om resurser som egentligen redan har avsatts.
Anders Lindberg på Aftonbladet säger att Försäkringskassan konsekvent gör restriktiva tolkningar av rätten till assistans och att funktionshindrade måste protestera hårdare, har du någon kommentar till det?
– Många personer med funktionsnedsättningar protesterar allt de kan. Men de som drabbas hårdast mister ofta sina möjligheter att göra sin röst hörd och för många med omfattande funktionsnedsättningar går kampen ut på att överleva. Det krävs också politiker som lyssnar.

Hoppas Liberalerna driver på...

Liberalernas partiledare Johan Pehrsson sade i en intervju att partiet kommer att utvärdera uppföljningarna av föräldraavdraget. Cecilia Blanck hoppas att Liberalerna kommer stöta på regeringen att agera i frågan om föräldraavdraget.
– Johan Pehrsson kan som ordförande i ett av regeringspartierna inte gå emot Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Men jag vill tro att L ändå driver på inom regeringen för att Stärkt assistans ska bli verklighet på riktigt. Det var ändå en av L:s prestigefyllda framgångar i förhandlingarna om januariavtalet – de borde inte vara beredda att stillatigande se resultatet smulas sönder så som nu sker.

Avfärdar problem med att räkna från totalt hjälpbehov

ISF skriver (sid 86) att eftersom Försäkringskassan inte gör regelbundna omprövningar skulle en tolkning där föräldraavdraget dras från det totala hjälpbehovet ge problem. ISF menar att assistansbeslutet då efter en tid skulle grundas på hjälpbehov som inte längre finns, eftersom de inte berodde på funktionsnedsättningen och att barnet har blivit äldre. Cecilia Blanck avfärdar detta.
– Det låter inte som något stort problem. Hjälpbehov som inte längre finns ingår till att börja med i vad som kallas för ”väsentligt ändrade förhållanden”, som man måste anmäla och som innebär att Försäkringskassan kan ompröva beslutet.

”Människor bakom varje siffra"

Antalet assistansberättigade fortsatte minska med 127 personer under 2023. Cecilia Blanck anser att det är sorgligt att politiska löften och ambitioner smulats sönder.
– Och det är inte bara en siffra, statistiken består av riktiga människor som inte får tillräckligt stöd för att leva ett fritt liv, kanske inte ens för att överleva.
Intervjun i Assistanskoll om Madeleine Palmgren visar tydligt vilka konsekvenserna blir i människors liv när assistansbeslut dras in, fortsätter Cecilia Blanck.
– Särskilt upprörande är det när det sker under förevändning att det handlar om brottslighet. En redan skör tillvaro slås i spillror, men allmänheten tror att Försäkringskassan bara jagar kriminella. Madeleine fick till slut tillbaka sin assistans, men tryggheten är borta för evigt. Hon är dessvärre inte ensam, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2024-01-25


Skicka sidan till: