Kammarrättsdom går emot Försäkringskassans tolkning

lagens klubbaKammarrätten i Sundsvall har i mål nr 2106-23 (6 dec 2023) sagt att all tid för grundläggande behov, även tex dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Detta innebär att dubbla avdrag inte ska göras, säger advokat Emilia Lidbeck till Hejaolika.

Kammarrätten i Sundsvall skriver:

Syftet med föräldraavdraget är att det ska motsvara det hjälpbehov som ett friskt barn i en viss ålder har, vilket vårdnadshavarna har ansvar att tillgodose. Till vilken del hjälpbehovet ska anses bero på barnets ålder avgörs genom föräldraavdraget (jfr prop. 2021/22:214 s. 39 f. och s. 71 f.).
Bestämmelsen ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även t.ex. dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Ett motsatt synsätt skulle innebära att föräldraansvaret för ett barn som omfattas av LSS skulle bli avsevärt större än för de genomsnittliga vårdnadshavarna.

Försäkringskassan gör dubbla avdrag för föräldraansvar

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar de av föräldraavdraget. Enligt Cecilia Blanck, JAG, innebär detta att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar och barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Hon menar att tanken med lagändringen var att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala hjälpbehov.

Kammarrättsdomen går emot kassans tolkning

Domen innebär att Försäkringskassan inte först ska dra av tid för sådant som föräldrar ”normalt” behöver hjälpa barn i samma ålder med, tvärtom ska hjälpbehovet beaktas i dess helhet. Emilia Lidbäck säger att detta går helt i linje med intentionerna bakom lagändringen som grundas på ”Stärkt rätt till personlig assistans”
– Vi får se avgörandet som en julklapp, och en indikation på att myndigheterna kanske har tolkat lagändringen alltför restriktivt i förhållande till lagstiftarens intentioner, säger Emilia Lidbeck till Heja Olika.

Cecilia Blanck vill att föräldraavdraget nollställs

Det återstår nu att se om kammarrättsdomen överklagas, vilket skulle innebära att det kan dröja många månader eller kanske år innan det avgörs i Högsta Förvaltningsdomstolen. Cecilia Blanck, JAG, säger till Heja Olika att tills klarhet nås behöver föräldraavdraget nollställas i förordningen så att föräldraansvaret beräknas som tidigare.
– Det har gjorts ett utskottsinitiativ om just detta från Centerpartiet, som också stöds av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och flera andra partier. Kanske kan den här domen öka pressen på en snabb lösning, säger Cecilia Blanck till Heja Olika.

Text: Kenneth Westberg 2023-12-20


Skicka sidan till: