Madeleine Palmgren, assistansanvändare – ”Det kan ju inte gå mer åt helvete”

Madeleine Palmgren
Madeleine Palmgren

Madeleine Palmgren fick sin assistans indragen feb 2022 efter att ha haft den sedan 1995. Hon anklagades för att ha lämnat oriktiga uppgifter. Hon utreddes för ett återkrav på miljonbelopp. Hon levde med hemtjänst i två omgångar innan hon vann i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt.
­– Det har varit oerhört pressande, jag försökte ta mitt liv några månader efter indragningen.

Läs också: Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter”

Indragen assistans feb 2022

Madeleine Palmgren fick personlig assistans 1995 och med åren fick hon mer assistans beviljat.
– Innan jag blev av med assistansen feb 2022 hade jag 113,7 tim/vecka, vilket jag haft sedan 2013.
Innan assistansersättningen drogs in hade Madeleine Palmgren en känsla av att någon utredning pågick.
– Jag ringde Försäkringskassan men de förnekade att något var på gång. Sedan såg jag att det begärts ut journalhandlingar från vårdcentralen.
Beslutet om indragen assistans togs den 15 februari och gällde direkt.
– Jag var därefter hänvisad till hemtjänst. Efter min överklagan till Förvaltningsrätten med hjälp av advokat beviljades jag inhibition i juli 2022. Då fick jag tillfälligt tillbaka min assistans igen i väntan på domen. Den kom igång i september 2022 eftersom jag fick börja om att hitta assistenter mm..

Fick hemtjänst men inte ledsagning

Madeleine Palmgren fick rätt den 9 maj i Mål nr 15848–22 i Förvaltningsrätten. Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten och Försäkringskassan beviljades då inhibition av Kammarrätten vilket var anledningen till att assistansen upphörde igen den 29 maj 2023.
– När de överklagade blev jag direkt av med min assistans igen. Då hade jag inte ens hunnit anmäla till hemtjänsten, men med hjälp av vänner klarade jag mig hjälpligt fram tills hemtjänsten kom igång igen vilket gick fort. Speciellt de mest akuta behoven.
Hur mycket hemtjänst hade du?
– Mycket, cirka 5–6 gånger per dag, och dubbelbemanning vid förflyttningar med lift.
Ansökte du om ledsagning när du hade hemtjänst?
– Jag ansökte om ledsagning i första omgången med hemtjänst, men fick avslag med motiveringen att jag inte bedömdes vara i behov av ledsagning. I andra omgången ansökte jag inte om ledsagning. Jag kände mig uppgiven.

Dramatisk skillnad

Skillnaden mot att ha personlig assistans var dramatisk, och då var den nya kostnaden på drygt 2000 kr/mån en liten sak. Hemtjänsten är till skillnad från assistans punktinsatser. Vissa av hemtjänst-personalen tyckte i början att jag var besvärlig när jag ville följa med till tvättstugan.
– Jag fick ingen hjälp utanför hemmet, och vid ett flertal tillfällen i praktiken välja mellan att gå på toaletten eller göra i ordning mat när de var där. Det krävdes dubbelbemanning vid toabesök pga liften. Eftersom toabesök var tidsbestämda och skulle vara dubbelbemannade pga lift kunde jag inte gå på toa när jag behövde.
Det är svårt för alla att i förväg ange vilken tid toabehov uppstår, säger Madeleine Palmgren..
– Stressen med hemtjänsten var oerhört jobbig. Jag tappade livslusten och matlusten, gick ner cirka 25 kg, magen pajade ihop och jag gjorde ofta på mig.
Vad ser du som skillnaden mellan assistans och hemtjänst?
– I det ena ska man överleva och inte leva, det andra innebär att ha ett gott liv. När man har ett omfattande hjälpbehov men vill vara en aktiv människa i samhället som jag känns hemtjänst lite som att leva i dödens väntrum.

Hjälp av vänner och fd assistenter

Madeleine ute och går med ett barn
Madeleine Palmgren ute och går med barn till vänner

Madeleine Palmgren fick dock en del hjälp av vänner och fd assistenter att ta sig ut och få hjälp med diverse saker som inte hemtjänsten inte gör eller inte hinner.
– Mina många vänner har betytt allt för mig. En del har varit till stor hjälp både rent fysiskt samt ett stöd att träffas och snacka med. Andra har mest hört av sig och funnits till. Alla vänner har haft stor betydelse för mig. Jag har ofta inte själv orkat ta initiativet att själv höra av mig som i vanliga fall. Jag har haft stöd varje dag av att någon eller några hört av sig. Jag har inte räknats bort av mina vänner. Kontakten med vänners barn och hundar har också varit mycket betydelsefulla.

Svårt sköta politiska uppdrag

Madeleine Palmgren är politiskt aktiv för Socialdemokraterna med bl.a. nämnduppdrag. Sedan assistansen drogs in feb 2022 fick hon fick svårt att sköta detta, pga tidsmässigt passa tider med både möten och hemtjänstinsatser. Det blev mycket krockar som gjorde att det inte fungerade rent praktiskt samt att hon mådde väldigt psykiskt dåligt av den uppkomna situationen.
– När assistansen drogs in skulle jag på ett fullmäktigemöte men assistenten som jobbade fick hjälpa mig i säng istället eftersom jag inte hade mer assistanshjälp. På morgonen hade jag lyckats ordna så att någon kom från hemtjänsten och hjälpte mig upp på morgonen. Hjälp med mat och att komma i säng på kvällen ordnades med hjälp av mina vänner. Morgonen efter kom hemtjänsten igång lite mer så att jag kunde få de mest grundläggande hjälpen. Jag var ändå i behov av en del hjälp av mina vänner som jag har. Det kändes jobbigt för mig och fick mig att ibland känna mig som en belastning delvis.

Återkrav utreddes

Vid indragningen i feb 2022 utredde Försäkringskassan också ett återkrav av assistansersättning gällande miljonbelopp, säger Madeleine Palmgren.
– De utredde återkrav den assistansersättning som betalats ut för tiden 2013–2022.
Vad hade hänt om det verkställts?
– Det hade väl blivit en kronofogdeutmätning och sedan ett liv på existensminimum. Men det skulle inte funnits mycket att ta från mig.
Det måste skapat en oerhörd stress?
– Ja en press och en uppgivenhet. Det kan ju inte gå mer åt helvete.

Självmordsförsök

Hela situationen ledde till en psykisk press så att Madeleine Palmgren gjorde ett självmordsförsök den 13 maj 2022.
– Jag som normalt sett inte dricker tog tabletter och alkohol. Jag hade tagit reda på hur mycket som behövdes och tagit till lite extra. Sedan tog jag också medel mot illamående för att jag inte skulle kräkas. Jag hade räknat och tagit i ordentligt så det skulle lyckas. Tyvärr misslyckades det ändå.
Tyvärr säger du…
– Jag det säger jag fortfarande, för att gå igenom allt det här har gjort mig så mycket illa, men att jag inte försökt igen beror på att jag har så fina vänner. Det var väl cirka en halvtimmes marginal för mig att överleva. Jag hittades av en erfaren kvinna i hemtjänsten som visste vad hon skulle göra. Jag kom då till intensiven.

Samtidigt mycket stöd från olika håll

Madeleine Palmgren säger att hon fått stöd från många olika håll, Med hjälp av DHR-Stockholmavdelningen kunde CJ Advokatbyrå anlitas för att överklaga beslutet från Försäkringskassan. DHR-Stockholmsavdelningen har betalat hennes advokatkostnader. Hon fick även stöd med tips mm från juristen för medlemmar på Neuroförbundet innan advokathjälpen erbjöds.
– Jag hade inte kunnat driva detta utan det stödet från DHR-Stockholmsavdelningen. Jag har även fått stöd av många vänner och tex på vårdcentralen. Min arbetsterapeut blev upprörd när hon fick veta att jag förlorat min assistans. Hon har träffat mig under flera år och sett mig ett flertal gånger.

Vilseledande och oriktiga uppgifter?

Som grund för indragningen sade Försäkringskassan att Madeleine Palmgren 2013 medvetet eller av grov vårdslöshet lämnat vilseledande och oriktiga uppgifter i tex hur mycket hon kunde förflytta sig och röra armarna. Kammarrätten bedömde att uppgifterna i det medicinska underlaget talar för att Madeleine Palmgrens hjälpbehov avseende de grundläggande behoven varit mindre omfattande än vad hon själv har uppgett men att det inte innebär att hon medvetet, eller av grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter. Kammarrätten sade tvärtom att Madeleine Palmgren vid Försäkringskassans samtliga utredningar och prövningar beskrivit sitt hjälpbehov som hon själv har uppfattat det vilket är vad som rimligen kan begäras av henne.

Ger nog intryck av att kunna mer

Det har alltid varit oklart i vilken diagnos Madeleine Palmgrens funktionsnedsättning grundas, problemen finns även om de inte har något namn, säger Madeleine Palmgren.
– Jag har beskrivit mina behov som jag uppfattade de vid Försäkringskassans bedömningar. Jag har dessutom försämrats mellan 2013 0ch 2022.
Hur ser på att du skulle ha lämnat felaktiga uppgifter?
– Jag försöker hela tiden göra saker själv, vilket gör att folk nog tror att jag kan mycket mer, men de förstår inte vilken förberedelse det innebär för att tex komma upp och sitta i stolen, en sak som tar en kvart för någon tar flera timmar för mig eller är helt omöjligt.

Luckor i tidsredovisningen

Försäkringskassan hänvisade även till luckor i tidsredovisningen, i delar av dagar och hela dagar, då ingen tid för utförd assistans redovisats. Kammarrätten lade ingen vikt vid luckorna och uttalade sig inte heller närmare om luckorna. Madeleine Palmgren säger att det varit svårigheter med rekryteringen av assistenter.
– Det var tidvis brist på personal, vilket ibland ledde till jag varit i sängen ett dygn när jag inte haft assistenter. Att jag inte skrivit upp tid betyder inte att jag inte behövt hjälp utan att jag inte haft assistenter.

Fick tillbaka assistansen igen

Madeleine Palmgren fick rätt igen i Mål nr 3152-23 i Kammarrätten i Stockholm. Hon fick tillbaka sin assistans igen i full omfattning 1 dec 2023.
Hur ser du på framtiden nu?
– Jag får långsamt bygga upp mitt liv, men allt har tagit så hårt så jag tror inte att jag kommer tillbaka till hur det var innan assistansen drogs in.
Känner du dig trygg?
– Jag tror mer på det nu efter kammarrättens dom, men jag är inte helt trygg. Försäkringskassan har fortfarande några veckors tid på sig att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen.
Vad säger Försäkringskassan nu efter domen i Kammarrätten?
– En ringde angående en fullmakt. Hon bad faktiskt om ursäkt för vad som hänt.

Hoppas domen kan hjälpa fler

Madeleine Palmgren hoppas att domen i Kammarrätten ska leda till att fler inte behöver genomlida vad hon har gjort.
– Jag skulle vilja se ett mer mänskligt bemötande och inte en jakt som om man vore kriminell. Ingen från Försäkringskassan har varit hemma hos mig sedan 2013, all kontakt har skett via papper, intyg och vittnesuppgifter, det är inte rimligt, säger Madeleine Palmgren.

Madeleine Palmgren intervjuades av Kenneth Westberg 2023-12-27


Vidare läsning

Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – ”Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter”

Skicka sidan till: