Regeringen vill ännu inte agera mot föräldraavdraget

Nadja Awad
Nadja Awad, Vänsterpartiet

Vänsterpartiet kräver åtgärder mot dubbla avdrag för föräldraansvar. Camilla Socialtjänstminister Waltersson Grönvall säger att det är för tidigt att dra några slutsatser och vill avvakta en rapport från ISF, Inspektionen från socialförsäkringen den 23 januari.

Avser statsrådet att vidta åtgärder, såsom att minska föräldraavdraget eller genom regleringsbrev till Försäkringskassan, för att säkerställa barns rätt till personlig assistans?

Det frågade Vänsterpartiet i en skriftlig fråga till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)

Dubbla avdrag för föräldraansvar

Försäkringskassan säger att de nu vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar av föräldraavdraget. Enligt Cecilia Blanck, Föreningen JAG, innebär detta att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar. Hon menar att tanken med lagändringen ”Stärkt rätt till assistans” 1 jan 2023 var att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala hjälpbehov.

Vänsterpartiet vill se åtgärder mot dubbla föräldraavdrag

Vänsterpartiet vill att regeringen minskar föräldraavdraget och via regleringsbrev till Försäkringskassan uppfordrar myndigheten att upphöra med de dubbla avdragen.
– Vänsterpartiet ser allvarligt på att Försäkringskassan gör andra tolkningar än vad vi menar bör vara intentionen med föräldraavdraget och barns hjälpbehov. Vi anser att regeringen bör åtgärda det omgående. Det är oacceptabelt att dubbla avdrag görs för barn som kan vara i stort behov av assistans, skriver Nadja Awad till socialtjänstministern.

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall
socialtjänstminister

Camilla Waltersson Grönvall vill avvakta

Camilla Walterssons Grönvall säger i sitt svar (den 20 dec) till Nadja Awad att syftet med nya lagstiftningen 1 jan 2023 som innebär stärkt rätt till personlig assistans är att fler personer och framför allt fler barn, ska få assistansersättning. Hon säger att Försäkringskassans uppföljningsrapport okt 2023, visar att hittills har fler barn än tidigare beviljats ersättning och barn i åldrarna 1–6 år har i genomsnitt beviljats fler timmar. Det är ännu för tidigt att dra några slutsats om föräldraavdraget menar hon.
ISF ska analysera hur den nya regleringen om föräldraavdraget och övriga lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2023 har påverkat rätten till assistansersättning. Uppdraget ska delredovisas den 23 januari 2024, säger Camilla Waltersson Grönvall i sitt svar till Nadja Awad.

Text: Kenneth Westberg 2024-01-10

Vidare läsning

Föräldraavdraget och barns rätt till personlig assistans - Skriftlig fråga från Nadja Awad, (V) till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Uppdrag till ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, att utreda Stärkt rätt till personlig assistans (delrapport den 24 jan 2023)


Skicka sidan till: