Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkringskassan vantolkar föräldraavdraget”

Cecilia Blanck
Cecilia Blanck, Föreningen JAG

Föräldraavdraget görs nu efter att tid som inte anses ha med funktionsnedsättningen dragits bort, säger Cecilia Blanck.
– Det innebär att barn nu får färre timmar än före lagändringarna.

Försäkringskassan bedömer att antalet assistansberättigade ska börja öka igen i mitten av 2023, pga lagändringarna vid årsskiftet. Försäkringskassan har fått många ansökningar och handläggningstiden har blivit lång. Cecilia Blanck har sett några färdiga utredningar som utgår från lagändringarna.
– Det ser bra för tex det nya grundläggande behovet som rör medicinska tillstånd. Vi har hjälpt ett par uppdragsgivare att få bra bedömningar och bifall när det gällt ”löpande stöd på grund av ett medicinskt tillstånd”, båda fallen gällde svår epilepsi.
Finns det oroande tecken?
– Vi ser ett visst frågetecken kring betydelsen av att stödet vid motiverande insatser måste vara kvalificerat. Det kan komma att tolkas som att den sökande måste visa behov av ingående kunskaper, trots att det begreppet ströks.

Föräldraavdraget vantolkas av Försäkringskassan

Tanken med lagändringen 1 jan var att föräldraavdraget skulle ersätta det godtyckligt bedömda föräldraansvaret. Här verkar dock något ha gått snett, eftersom kassan nu verkar lägga föräldraavdraget ovanpå sin tidigare bedömning, säger Cecilia Blanck.
– Det innebär att de först tar bort all hjälp de inte anser har med funktionsnedsättningen att göra vilket var tanken med föräldraansvaret. Därefter gör de föräldraavdraget. Då är det uppenbart att utfallet bli sämre än innan lagändringen.

Kassans vägledning kontra regeringens proposition

Cecilia Blanck anser att det sätt som Försäkringskassan valt att tolka hur föräldraavdraget ska göras inte stämmer med regeringens proposition.
I regeringens proposition (sid 39) sägs det: Avdrag bör därmed göras från sådana hjälpbehov som kan bero på barnets assistansgrundande funktionsnedsättning, vilket innebär att hjälpbehov som skulle kunna bero på barnets ålder inte kan brytas ut före föräldraavdraget.… En ordning där hjälpbehov på grund av barnets ålder räknas bort före föräldraavdraget skulle innebära att föräldraansvaret beaktas två gånger, något som inte sker i dag.

– Trots detta säger Försäkringskassan i sin vägledning för assistansersättning (sid 66): I praktiken går det inte alltid att avgöra om en del av ett hjälpbehov beror på funktionsnedsättningen, barnets ålder eller en kombination av dessaOm det är tydligt att barnets behov av hjälp inte beror på hens funktionsnedsättning så ska behovet inte beaktas… Föräldraavdrag ska sedan göras från de behov som har beaktats.
Vad anser du om detta?
– Det är en logik och tolkning av lagändringen som vi inte i vår vildaste fantasi kunde tänka oss att Försäkringskassan skulle göra. Propositionen är extremt tydlig med att syftet är att fler barn ska få assistans, inte färre, säger Cecilia Blanck.

Regeringen behöver agera

Om domstolarna inte rättar till denna vantolkning av föräldraavdraget måste regeringen snabbt gå in och antingen ta bort föräldraavdraget i förordningen eller föreslå ett förtydligande av lagen, säger Cecilia Blanck.
– Det är också dags att ta itu med resten av den förödande praxis som föranledde omprövningsstoppet 2018, tex att hjälpinsatser för ”andra personliga behov” måste vara kvalificerade enligt domen HFD 2017:27. Det är en ohållbar situation, stoppet var en nödlösning i väntan på en långsiktig lösning. Vi väntar fortfarande.

Katastrof med schablonbeloppet

Assistansersättningens storlek är en annan akut fråga, säger Cecilia Blanck. Löneökningarna för personliga assistenter beräknas bli 4,1 %, samtidigt som schablonbeloppet räknas upp med bara 1,5 %.
– Detta är katastrof, ansvariga politiker är medvetna om att ersättningen inte längre räcker till personlig assistans. Ändå görs ingenting, varken i höst- eller vårbudget. Nu blir läget ännu värre. Valfriheten är ingenting värd om det inte går att välja något alternativ till kommunen. Om inte assistansersättningen räcker blir bara kommuner kvar som utförare, de har ju andra skattepengar att ta av.

Återkraven hotar reformen

Försäkringskassan måste även sluta kräva tillbaka ersättning som använts till personlig assistans i enlighet med gällande beslut, säger Cecilia Blanck.
– Återkraven hotar hela assistansreformen, vem vågar använda assistanstimmar om man inte kan lita på kassans beslut utan kan bli återbetalningsskyldig?

Tillåt assistans i skola och daglig verksamhet

Cecilia Blanck vill även att regeringen agerar för att ta bort förbudet mot assistans i skola och daglig verksamhet.
– Den som har rätt till personlig assistans behöver naturligtvis få ha sin assistans med sig överallt, inte minst i verksamheter där en förväntas utvecklas och prestera.

Dygnspass fungerar om de innehåller jourtid

EU-kommissionens krav på hårdare tillämpning av dygnsvila kan göra att assistenter inte tillåts att arbeta dygnspass 1 okt 2023. Cecilia Blanck är mycket kritisk till detta.
– De flesta är överens om att när ett pass innehåller jour kan det vara längre, t ex 24 timmar. Det ger fördelar för både assistansanvändare och assistenter och ger ingen motsättning mellan arbetsmiljö och flexibilitet. Det en helt onödig konflikt och jag hoppas att parterna hittar en vettig lösning i de kommande avtalsförhandlingarna, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2023-04-29


Skicka sidan till: