annonser
annons Assistansförmedling
annons JAG
annons Maxia Care
annons Humana Personlig assistans
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Nordica Assistans
annons Vivida Assistans
annons STIL
annons Backup
annons Rehab Sation Assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare

I Licentiatavhandlingen Familjeliv med personlig assistans har Viveca Selander på Institutionen för socialt arbete, vid Stockholms universitet intervjuat åtta assistansanvändare och deras familjer om situationen att vara förälder och ha personlig assistans.

Artiklar med samma tema: (17)

TEMA - Arbeta och utöva föräldraansvar som assistansanvändare

Ger assistansersättningen tillräckliga möjligheter att arbeta och vara förälder? Assistansanvändare beskriver vilka möjligheter de har och politiker vad de vill i frågan.

Tre teman tas upp i Avhandlingen

  • En beskrivning hur assistansanvändarna möter olika problem kring makt och kontroll i sina dagliga liv och deras strategier för att hantera detta.
  • En beskrivning av de olika perspektiv och erfarenheter assistansanvändarna har beroende på om de föddes med sin funktionsnedsättning eller fick den i vuxen ålder. En beskrivning hur detta påverkar hur de ser på personlig assistans och assistenternas relation till deras barn.
  • Om familjens roll i förhållande till hur assistansen används. Om hur assistansanvändaren behöver skapa en balans mellan sina behov av frihet/autonomi och familjens krav på att ha ett privatliv.

Vidare läsning

Familjeliv med personlig assistans
Licentiatavhandling, Viveca Selander, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 2015

Skicka sidan till: