Ny avhandling om att vara förälder och assistansanvändare

I Licentiatavhandlingen Familjeliv med personlig assistans har Viveca Selander på Institutionen för socialt arbete, vid Stockholms universitet intervjuat åtta assistansanvändare och deras familjer om situationen att vara förälder och ha personlig assistans.

Tre teman tas upp i Avhandlingen

  • En beskrivning hur assistansanvändarna möter olika problem kring makt och kontroll i sina dagliga liv och deras strategier för att hantera detta.
  • En beskrivning av de olika perspektiv och erfarenheter assistansanvändarna har beroende på om de föddes med sin funktionsnedsättning eller fick den i vuxen ålder. En beskrivning hur detta påverkar hur de ser på personlig assistans och assistenternas relation till deras barn.
  • Om familjens roll i förhållande till hur assistansen används. Om hur assistansanvändaren behöver skapa en balans mellan sina behov av frihet/autonomi och familjens krav på att ha ett privatliv.

Vidare läsning

Familjeliv med personlig assistans
Licentiatavhandling, Viveca Selander, Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 2015


Skicka sidan till: