annonser
annons Backup Assistans är ett småskaligt personligare företag
annons JAG Personlig assistans
annons Saxerna Omsorg
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Vivida Assistans
annons Rehab Station Assistans
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons Humana Personlig assistans
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

TEMA - Arbeta och utöva föräldraansvar som assistansanvändare

I LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra” som kom 2009, förslås en ny LSS-insats, ”personlig service med boendestöd”. Insatsen var tänkt att utgå från hemtjänstens definition och ges till de som inte når upp till 20 timmars grundläggande behov/vecka och skulle ersätta den personliga assistans som idag beviljas av kommunerna. Lars U Granberg, Socialdemokratisk ledamot i socialutskottet och Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Ifa, är mycket kritiska. De menar att förändringen kan leda till att många assistentanvändare får en minskad möjlighet att exempelvis att arbeta eller att vara förälder.

Folkpartisterna Maria Lundqvist Brömster, ledamot i Socialutskottet,och Linnea Darell, ledamot i LSS-kommitén, vill stärka möjligheterna för personer med funktionshinder att arbeta och bilda familj. De kräver i en motion att det ska definieras tydligare i LSS. Jessica Smaaland, som gett ut boken Våga arbeta, anser även hon att lagstiftningen bör vara tydligare i det avseendet. Carina Fasth, själv rullstolsburen, menar att arbete och föräldraskap fortarande inte tillhör den förväntade bilden av en person med funktionsnedsättning. Hon berättar om de behov hon har av assistans på arbetet och säger att det gör henne ”fullvärdigt anställd”.

I en rad intervjuer beskriver olika assistansberättigade om livet med barn och assistans. De poängterar alla risken för ett ojämlikt förhållande till sin partner. Jonas Franksson, journalist, säger att ”Personlig service med boendestöd” skulle innebära att hans flickvän skulle behöva ta allt ansvar. Han skulle aldrig vågat skaffa barn om han inte haft personlig assistans.

Något som också kritiseras är Försäkringskassans så kallade två-årsregel, att de normalt inte beviljar extra assistans efter att barnet fyllt två år. Carina Fast, assistansberättigad med två barn, säger att även detta leder till ojämlikhet. Maria Dahl, också hon assistansberättigad med barn, berättar i en intervju om ett föräldraskap präglad av kamp mot försäkringskassan för att få den assistans hon behövt. De får medhåll av Linea Darell, ledamot i LSS-kommitén och

Maria Lundqvist Brömster, ledamot i Socialutskottet, båda Folkpartiet: ”Med individens behov som utgångspunkt kan en generell åldersregel för barnet inte tillämpas, det måste avgöras ifrån fall till fall”, säger Darell. Hanna Eriksson, jurist på STIL, jämför det med den praxis som Försäkringskassan tillämpar gällande barn med funktionsnedsättning. I sådana fall är gränsen 12 år. Det går inte ihop menar hon.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan, svarar på kritiken med att hänvisa till förarbetena till LLS-propositionen och menar att föräldern kan ansöka om mer assistanstid för speciella aktiviteter även efter barnet fyllt två.

Enligt en undersökning SCB, Statistiska centralbyrån, gjorde 2008, uppger nästan 20 000 icke sysselsatta personer med funktionsnedsättning att de behöver ett personligt biträde för att kunna arbeta. Enligt Kerstin Fredriksson, handläggare på SCB, fick dock den intervjuade själv tolka om ”personligt biträde” avsåg personlig assistans eller insatsen personligt biträde från arbetsförmedlingen.

I en skriftlig fråga kräver Eva Olofsson, vänsterpartistisk ledamot i socialutskottet, svar om regeringen kommer att vidta åtgärder för att assistansberättigade ska kunna arbeta på annan ort än där de bor. Bakgrunden är en man bosatt i Göteborg som tvingats tacka nej till ett arbete i Stockholm eftersom assistansersättningen inte täckte resekostnader och uppehälle på arbetsorten. Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson svarar att regeringen inte planerar att ändra assistansersättningen för att möjliggöra arbetspendling utan hänvisar till att det går att söka extra medel från sin hemkommun.

Text: Erik Tillander

Artiklar: (17)

Skicka sidan till: