Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande"

För Jonas Franksson är assistansen en förutsättning för att kunna arbeta och vara förälder. Tidigare arbetade han halvtid hemma framför datorn, och han hade inte vågat bilda familj och få barn utan assistans.

Situationen idag

Jonas FrankssonJonas Franksson har haft personlig assistans sedan 1996. Han använder upp till tolv timmar assistans per dag, och har ett beslut från Försäkringskassan där han bedöms ha 21 timmars grundläggande behov/vecka, han ligger alltså precis över gränsen för att få assistansersättning.
- Skulle jag hamna under 20 timmar hänvisas jag till kommunen som enligt LSS-kommitténs slutbetänkande då ska erbjuda den hemtjänstliknande insatsen "personlig service med boendestöd".
Innan Jonas Franksson fick assistans arbetade han halvtid hemifrån. Sedan han fått assistans har han kunnat arbeta heltid som journalist och spela teater. Han har bland annat varit programledare i CP-magasinet på SVT och spelat i en resande teaterensemble som under två års tid gjorde 250 föreställningar runtom i Sverige.
- Jag har kunnat arbeta otroligt intensivt, ibland 20 timmar om dygnet. Det hade aldrig varit möjligt utan personlig assistans.
Idag arbetar Jonas Franksson med traditionellt kontorsarbete kombinerat med resor och konferenser för Föreningen STIL samt frilansarbete med kurser och föredrag.
- Just nu går dock mer tid till att vara småbarnsförälder.

Assistans för att kunna arbeta

Assistenterna gör en rad skilda uppgifter för att det ska vara möjligt att arbeta enligt Jonas Franksson. Eftersom han har liten styrka i armarna behöver han alltid hjälp vid längre förflyttningar. Inför en teaterföreställning behöver han hjälp med makeup, byta kläder, ta sig fram osv. I kontorsarbetet finns det många olika saker assistenterna gör för att arbetet ska fungera.
- Det jag klarar själv är att skriva vid datorn och tala i telefon, däremot behöver jag hjälp med pärmar, papper, sammanställningar, städa undan saker osv. Nästa vecka har jag möten på olika platser, utan assistans på arbetet hade jag inte kunnat ta mig dit och genomföra presentationer.
Assistansen möjliggör arbetet även på ett annat sätt berättar Jonas Franksson. Hade han inte fått assistans med hushållssysslor eller vid av och påklädning hade han varit så uttröttad av att göra det som han visserligen klarar själv men som hade tagit mycket tid och krafter.
- Jag kan omöjligen ta på skorna men med mycket kraft kan jag exempelvis ta på mig jackan, men det vore till priset av mycket tid och att jag blir uttröttad.

Assistans för att vara förälder

Jonas Franksson har idag två barn, en dotter på fyra år och en dotter på tre månader, han säger att han inte vågat skaffa barn om han inte haft personlig assistans. Då hade förhållandet troligen inte fungerat säger han
- Utan assistans skulle det bli ett "Anna-Anka-förhållande" där en person tar allt ansvar. När det gäller ens eget arbete kan man sitta och fundera på strategier i att göra si eller så, men har du småbarn utmynnar det i en total skräck inför hela situationen. Jag skulle aldrig vilja försätta min flickvän i den sitsen att hon tvingas ta allt ansvar.
Jonas Franksson har särskild assistanstid för att utöva föräldraansvar och använder detta bland annat för att byta blöjor, mata, klä av och på sina barn.
- Fyråringen börjar bli lite mer självgående nu men det är fortfarande svårt att få på henne kläderna ibland.
Försäkringskassan anser att assistans normalt inte ska beviljas efter att barnet fyllt två år Detta tycker inte Jonas Franksson är tillräckligt, föräldraansvaret sträcker sig längre än så menar han.
- I FN:s barnkonvention sägs det att barnet inte ska drabbas beroende på vilka föräldrar det har. Jag anser att föräldraansvaret ger assistansbehov minst fram till tolvårsåldern, vilket Försäkringskassan för övrigt har som utgångspunkt när de beviljar assistans till barn med funktionsnedsättning.

Om assistansen ersätts med "personlig service med boendestöd"

Den av LSS-kommittén föreslagna insatsen "personlig service med boendestöd" hotar enligt en intervju med socialdemokraten Lars U Granberg möjligheten att arbeta och utöva föräldraansvar. Jonas Franksson som idag ligger strax över gränsen på 20 timmar grundläggande behov befarar att det för honom skulle innebära inlåsning, eftersom den nya LSS-insatsen utgår från hemtjänstdefinitioner .
- Jag skulle säkert komma upp på morgnarna, få städat, klä på mig och klara mig hemma. Men vad skulle hända när jag behöver något utanför mitt hem, ska till arbetet eller ut med barnen. Kommer jag att kunna gå ut till lekplatsen eller åka till Skansen med mitt barn?
Jonas Franksson tror själv att han skulle hamna där han var i början på nittiotalet, arbetande halvtid hemma framför datorn, utan möjlighet att göra det utåtriktade arbete han kan göra idag.
- Visst jag svälter inte ihjäl, men om vi kommer tillbaka dit, då har vi tappat tanken med goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2009-10-28


Skicka sidan till: