Nora Eklöv, assistansanvändare – ”Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur”

Nora Eklöv
Nora Eklöv, Foto: Anita Eklöv

Nora Eklöv har sedan 2016 kämpat för att beviljas assistans under sin arbetstid. Nu har hon fått rätt i Kammarrätten i Stockholm och hoppas att domen ska tillämpas även på de studier till journalist hon påbörjat.

Nora Eklöv, assistansanvändare och boende i Stockholm fick i Kammarrättsdomen Mål nr 8431–19 rätt till assistans under hela sin arbetstid. Hon har drivit ärendet mot Stadsdelsnämnden i Farsta sedan 2016 och fick avslag i Förvaltningsrätten oktober 2019. Men nu fick hon alltså rätt i Kammarrätten. I domen står det:

Det får anses visat att Nora Eklöv på grund av ett flertal olika behov av hjälp som kunde förväntas uppstå var i behov av att en assistent var närvarande under hela arbetsdagen och att det inte skulle ha varit möjligt för henne att utföra sitt arbete om inte assistans beviljades för hela aktiviteten. Hon hade därför rätt till personlig assistans under hela sin arbetstid.

– Det känns såklart otroligt bra. Men jag är också lite delad kring att det har tagit så lång tid att få en dom, när jag haft rätt hela tiden, säger Nora Eklöv.
Hur har du löst situationen hittills när du arbetat?
– Jag har arbetat mycket från distans. Släkt och vänner har ställt upp ideellt de gånger jag behövt vara på plats.
I domen står det att du kan ersättas för utlägg för assistans mellan aug 2019 och feb 2020, hur ska du göra med det?
– Jag har inte bekostat det själv, Min arbetsplats har vid vissa aktiviteter, tillfälligt, arvoderat en assistent åt mig. Vi har inte bestämt oss för vad vi ska göra än.
Kommunen har till den 23 november att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen, vad tänker du kring det?
– Det inte är omöjligt att de gör det, jag skulle inte bli förvånad. Om de överklagar behöver de dock prövningstillstånd från Högsta Förvaltningsdomstolen, och det är ingen självklarhet.

Distansarbete från föräldrarnas hus

Nora Eklöv fick 2016 arbete som Generalsekreterare på Förbundet unga rörelsehindrade, ett arbete som hon trots brist på assistans genomfört tills i somras när hon började studera. Det var tuffast fram till 2019 berättar Nora Eklöv, då hade hon ingen assistans alls, det blev det mycket distansarbete från föräldrarnas hus.
– De jobbade heltid och kom hem till mig på lunchen. Jag fick hålla mig mycket från att gå på toaletten, vilket många gånger var påfrestande och jobbigt. Jag kunde inte ta mig ut och få frisk luft utan spenderade dagarna inomhus vid datorn. Ibland kände jag mig mer eller mindre som ett husdjur.

Saknade det sociala livet på jobbet

Nora Eklöv berättar att hon saknade det sociala livet på arbetet, och att hon inte kunde delta på alla möten. När hon åkte till sitt arbete i Stockholm mötte vänner upp henne och var frivilliga assistenter.
– Jag är enormt tacksam över att min arbetsplats velat behålla mig som anställd även om det inte har funkat optimalt och jag varit så begränsad. Är tacksam över att Unga Rörelsehindrade också skrev inlagor till domstolen där man förklarade situationen.

Fick viss assistans 2019

När Nora Eklöv sensommaren 2019 fick rätt till 36 assistanstimmar per vecka kunde hon börja arbeta och bo i en egen lägenhet tre dagar per vecka, vilket blev en stor skillnad.
– Jag kunde sköta mitt arbete på rätt sätt till en viss del och vara mer självständig. Men fyra dagar per vecka hade jag ingen assistans och fick vara hemma hos mina föräldrar.

Kritisk till att ha varit begränsad i 4 års tid

Nora Eklöv är kritisk till att stadsdelen tillåtits dra in och begränsa hennes frihet och rätt att arbeta i 4 år utan någon påföljd. Hon säger att deras felaktiga beslut inneburit en lång period av husarrest för henne.
– Jag har belastat mina föräldrar, fått en sämre hälsa, fått utstå många jobbiga situationer på grund av bristen på assistans och inte har kunnat sköta mitt arbete korrekt. Jag misstänker också att många andra sitter i samma situation och inte orkar eller vet hur man ska överklaga.

Börjat studera till journalist

Nora Eklöv har nu börjat studera till journalist på Södertörns högskola och hon hoppas att domen kan innebära att hon får rätt till assistans under sin studietid.
– Om inte annat så har jag i alla fall rätt till assistans på mitt arbete i framtiden. Jag hoppas detta bidrar till att jag får tillräckligt med assistanstid så att jag kan flytta hemifrån på heltid.

”Borde även gälla vid studier”

Kammarrättsdomen baseras på att LSS ändrades 2018, då gavs rätt till assistans vid aktiviteter som är utanför hemmet, det sägs i LSS § 9 a:

Personlig assistans för andra personliga behov avser även… tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Detta borde även kunna tillämpas på studier anser Nora Eklöv.
– I förarbetens till paragrafens ändring lyfts rätten till både arbete och studier. Jag har samma behov av assistans oavsett om jag jobbar eller studerar heltid. Behov av toalettbesök, att bära min väska, handräckning, stöd med viss pappershantering.

Överklagar igen om det behövs

Om stadsdelen inte bedömer att Nora Eklöv har rätt till assistans under studier kommer hon att överklaga igen.
– Just nu gör kommunen den årliga omprövningen av min assistans. Domen har ännu inte verkställts så jag har fortfarande 36 timmar per vecka. Jag hoppas på ett ändrat beslut i och med omprövningen och att den beaktar domen.

Fick avslag till mer assistans för inköp

I samma Kammarrättsdom fick Nora Eklöv avslag till mer assistans inköp av varor, idag har hon en timme i veckan beviljat för detta.
– Det känns såklart inte rättvist på något sätt. Jag är i behov av mer tid för inköp än en timme i veckan. Medelsvensken som är ensamstående kvinna ägnar sig i genomsnitt 30 minuter per dag åt inköp och tjänster (SCB). Det finns inget skäl för dem att bedöma mitt behov annorlunda. I butiker behöver jag hjälp med att bära och att nå varor. Handräckning ifall jag tappar något. Nu kommer jag att behöva ta av annan beviljad assistanstid för att kunna handla, säger Nora Eklöv.

Nora Eklöv intervjuades av Kenneth Westberg 2020-11-05

Vidare läsning

Kammarrättsdomen Mål nr 8431–19


Skicka sidan till: