Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson svarar på frågor om arbetspendling och vaken jour för assistenter

Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson har svarat Eva Olofsson i Vänsterpartiet att regeringen i nuläget inte tänker vidta några åtgärder dels mot att Försäkringskassan beslutat om vaken jour för personliga assistenter (vilket Assistanskoll tidigare uppmärksammat), dels för att i större grad möjliggöra arbetspendling med assistans.

Att Försäkringskassan beslutat om vaken jour på natten

I en skriftlig fråga 2010/11:378 undrar Eva Olofsson om regeringen tänker vidta åtgärder mot att Försäkringskassan beslutat om vaken jour i personlig assistans. Försäkringskassan har i dessa fall erkänt att det finns behov av aktiv tillsyn under natten men trots detta beviljat ut ersättning till jourtimmar.

Maria Larsson svarar att regeringen inte tänker vidta några åtgärder. Hon säger att regeringen inte har tagit några initiativ till ändringar i innehållet av de föreskrifter som gäller beslut om assistansersättning samt att Försäkringskassans beslut kan överklagas om de går emot den enskildes uppfattning. Hon hänvisar även till den av regeringen pågående beredningen av ett nytt system för differentierad timschablon.

Assistanskoll har tidigare uppmärksammat att Försäkringskassan beviljat jourtid samtidigt som man krävt att assistenter ska utöva aktiv tillsyn men även om att man beslutat om jourtid under dagtid. Föreningen JAG beskrivit situationen i en intervju på assistanskoll och Kommunal samt Arbetsgivarföreningen KFO har i intervjuer uttalat att detta strider mot god sed på arbetsmarknaden.

Att möjliggöra arbetspendling med assistansersättning

I en andra Skriftlig fråga 2010/11:454 till Maria Larsson undrar Eva Olofsson om regeringen avser att vidta åtgärder för att möjliggöra arbetspendling med hjälp av assistansersättning. Hon nämner en man som inte kunnat veckopendla till ett arbete i Stockholm eftersom assistansersättningen varken täckte assistans för de resor han skulle behöva göra eller uppehälle till den assistent som behövde följa med.

Maria Larsson svarar att regeringen inte planerar att ändra den statliga assistansersättningen för att möjliggöra arbetspendling och hänvisar till att det går att söka extra medel från sin hemkommun. Hon säger dock att det här kan finnas anledning att diskutera hur olika stödsystem skulle kunna samverka.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Skriftlig fråga 2010/11:454 om arbetspendling och personlig assistans samt Svar från Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson

Skriftlig fråga 2010/11:378 om Vaken jour i beslut om assistansersättning samt Svar från Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson


Tidigare artiklar på Assistanskoll

Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"

Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"

Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"


Skicka sidan till: