Kommunal, Joakim Oscarsson - "Att förlägga jour på dagtid eller kräva vakenhet vid nattjour strider mot Arbetstidslagen"

Joakim OscarssonAtt förlägga jourtid på dagen eller kräva vakenhet och uppmärksamhet vid jourtid på natten är i strid med Arbetstidslagen och kollektivavtal. Det säger Joakim Oscarsson på Kommunal som är oroad av uppgifter från Arbetsgivarföreningen KFO och Föreningen JAG.
Han är mycket kritisk till att bevilja assistanstimmar enbart för så kallad aktiv tid, och politikernas tvekan att ändra lagstiftningen om grundläggande behov anser han talar ett tydligt språk.

Gemensamt intresse med arbetsgivare och brukarorganisationer

Arbetsgivarföreningen KFO sade nyligen att Försäkringskassan börjat lägga jourtimmar på dagen i samband med att man beviljar assistanstid enbart när specifika arbetsuppgifter utförs, vid så kallad aktiv tid. Enligt Föreningen JAG har två lokala försäkringscentra förlagt jourtid på natten och samtidigt krävt att assistenten ska vara vaken och uppmärksam.
Joakim Oscarsson, förhandlingsansvarig inom personlig assistans på Kommunal, reagerar mycket kraftigt på dessa uppgifter.
- Vi har ett gemensamt intresse med arbetsgivare och brukarorganisationer i de här frågorna. Om detta stämmer har Försäkringskassan en syn som strider mot både kollektivavtal och Arbetstidslagen.
Enligt Joakim Oscarsson är jourtid på dagen en omöjlighet och på natten ska man kunna sova eller vila under jour.
- Om utvecklingen går åt det här hållet vore det skrämmande, det innebär att assistenten ska vara tillgänglig utan att få betalt, vem vill arbeta under sådana förhållanden? Det skulle också slå mot hårt assistansanvändarna som är beroende sina assistenter.

Under jourtid ska man kunna vila

Föreningen JAG har beskrivit två ärenden där Försäkringskassan beviljat jourtid men samtidigt sagt att assistenten ska vara vaken och uppmärksam. Joakim Oscarsson anser att detta stridermot ATL, kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden.
- På natten har du antingen vaken natt eller jourtid. Under jourtid ska man kunna vila eller sova och gå in vid akuta situationer, om man ska vara vaken är det vaken natt och ordinarie arbetstid.
Om Försäkringskassan kräver uppmärksamhet under jour är de enligt Joakim Oscarsson ute i en gråzon och försöker tänja på gränserna.
- Vid ärenden i sjukförsäkringen gör man på samma sätt tveksamma avslag och skickar ärenden till förvaltningsdomstolarna. Det kan ta lång tid innan ärendena avgörs och under tiden kan enskilda individer drabbas mycket hårt.

Begreppet jourtid i ATL, Arbetstidslagen

I Arbetsmiljöverkets Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer har Arbetsmiljöverkets jurister beskrivit jourtid. Där står bland annat på sid 18.

"
Jourtiden får inte utnyttjas för en mera generell ökning av arbetsinsatsen.Den får bara förekomma i sådana verksamheter där det måste finnas personal tillgänglig om det inträffar något oförutsett, utan att det därmed är fråga om övertidsarbete"

"
Jourtiden får inte användas vid arbeten av typen tillsyn eller övervakning, även om arbetet i praktiken endast består i att finnas till hands"

Assistanstid baserat på aktivitetstid ger en ickefungerande arbetsplats

Enligt KFO beror förläggning av jourtid på dagtid på att Försäkringskassan i allt högre grad beviljar assistanstid enbart för så kallade aktiva tidsperioder, vilket är ett tänkande som även Joakim Oscarsson är starkt kritisk till.
- Säg att en assistansberättigad äter frukost mellan 07:00 - 07:30, därefter gör han/hon inget särskilt en halvtimme före nästa aktivitet. Det skulle ge en ohållbar situation om assistenten inte har arbetstid däremellan.
Kan det leda till att man skapar speciella boenden för assistansberättigade?
- Ja, vårdbolagen skulle kunna tvingas samla de assistansberättigade på ett ställe för att ha tillgänglig personal. Då kan personalen assistera Kalle under hans aktiva assistanstid, och kanske även gå över Olof om det skulle hända honom något när han inte har aktiv assistanstid.
Skulle detta ske är man enligt Joakim Oscarsson inne på ett sluttande plan och förstör syftet med LSS-lagstiftningen.
- Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra genom x antal personliga assistanstimmar som samtidigt möjliggör godtagbara arbetstider för personalen. Redan idag är assistansen ett yrke med många jourtimmar vilket innebär att assistenterna befinner många timmar på arbetsplatsen utan att få full lön.

Kan finnas ett starkt tryck att spara pengar

I november 2007 började Försäkringskassan dela in grundläggande behov i integritetskänsliga delar, vilket lett till att alltfler förlorar sin assistansersättning genom att hamna under gränsen på 20-timmar grundläggande behov per vecka. Att riksdag och regering tvekar med åtgärder för att stoppa detta beskriver vad man egentligen vill menar Joakim Oscarsson.
- Ja, tvekandet talar sitt tydliga språk, om ett år har man kanske hyvlat ner antalet assistansberättigade och då säger man kanske att det är dags att vända blad och gå vidare.
Joakim Oscarsson tolkar utvecklingen som att Försäkringskassan försöker spara pengar, vilket han tror kan ha ett samband med en politik där vissa grupper ska betala för att andra ska få det bättre.
- Vi menar att vissa gruppers skattesänkningar betalas av besparingar för sjukskrivna och nu assistansberättigade.
Menar du att finansdepartementet trycker på och ger ramar att hålla sig inom?
- Det har jag inte belägg för, LSS ska ju vara en rättighetslagstiftning, men i och med att man verkar prövar alla tänkbara lösningar för att minska kostnaderna, vill jag inte utesluta det.
Folkpartiet och Vänsterpartiet har protesterat kraftigt mot den här utvecklingen i de senaste riksdagsmotionerna..
- Ja, men hur mycket har de att säga till om, Folkpartiet borde vara mycket nervösa nu med tanke på att man håller på att förstöra det som Bengt Westerberg byggde upp en gång i tiden, säger Joakim Oscarsson.

Joakim Oscarsson intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-16

Vidare läsning

Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer (Arbetsmiljöverket)

Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"

Föreningen JAG, Anna Strimbold - "Försäkringscentra har krävt att assistenter ska vara vakna och uppmärksamma under jourtid"

Magnus Liefvendahl, Försäkringskassan - "antalet personer som förlorar sin assistansersättning kommer att fortsätta öka"


Skicka sidan till: