Vissa kommuner tillåter dygnspass, andra inte

Bild på en klockaDet är från 1 feb i år fritt för kommunala arbetsgivare att tillåta dygnspass med inkluderad jourtid för personliga assistenter, men alla tillåter det inte. Nybro tillåter dygnspass medan Helsingborg och Knivsta inte tillåter dygnspass.

Dispens behövs inte om det grundas i brukarens behov

Från 1 feb 2024 gäller nya regler för dygnsvila och dygnspass i Sobonas/SKRs kollektivavtal. I Kommunalarbetaren beskriver John Nilsson, förhandlingschef på Arbetsgivarorganisationen Sobona hur det är möjligt för personliga assistenter att arbeta dygnspass med inkluderad jourtid. Om anledningen är brukarens behov behöver kommunen inte söka dispens. Arbetsgivaren ska först MBL-förhandla, vilket innebär att Kommual informeras. Därefter ska beslut tas i högsta politiska nivå i kommunen. Därefter ska anmälan ske till arbetstidsnämnden, men kommunen behöver inte vänta på ett godkännande därifrån.

Undantaget beskrivs i Bilaga J

Undantaget som gäller från 1 feb 2024 att arbeta dygnspass beskrivs på sid 3-4 i Bilaga J till AB 20 - Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal.

Möjlighet till avvikelse för personlig assistent, ledsagare och avlösare
Vid planering av ordinarie arbetstid och jourpass kan 20 timmar överstigas om det är nödvändigt för att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter somföljer av lag. Beslut om sådan avvikelse kan endast fattas då inga andra rimliga åtgärder står till buds.
Den sammanlagda arbetstiden får då som högst uppgå till 24 timmar. Vid sådan förläggning ska den efterföljande vilan förläggas i direkt anslutning till arbetspassets slut, vara sammanhängande och som lägst motsvara den sammanlagda arbetstiden.

Andra regler om verksamhetens behov är orsaken

I Kommunalarbetaren sägs det vidare att om anledningen till att arbetsgivaren vill tillåta dygnspass beror på behov i verksamheten, tex svårigheter att rekrytera personal, måste arbetsgivaren söka dispens hos arbetstidsnämnden och vänta på ett godkännande.

Nybro Kommun har godkänt dygnspass

Nybro Kommun har godkänt dygnspass, på Assistanskoll beskriver enhetschefen Linn Augustsson hur nio brukare fått godkänt att deras assistenter fortsätter arbeta dygnspass med inkluderad jourtid. Linn Augustsson säger att stor hänsyn tagits till brukarens önskan.

Magnus Von Zweigbergk nekas dygnspass av Knivsta Kommun

I en intervju på Assistanskoll berättade Maguns von Zweigbergk hur Knivsta Kommun inte tillåter att hans assistenter arbetar dygnspass från 1 februari. Kommunen har sagt nej och han har inte kunnat överklaga beslutet. När Assistanskoll har kontaktat Knivsta kommun har enhetschefen för "LSS boende och assistans" inte velat bli intervjuad om frågan och lämnat följande skriftliga kommentar: Knivsta kommun följer regelverket avseende dygnsvila och avböjer att kommentera i övrigt.

Personlig assistent i Helsingborg berättar...

I Kommunalarbetaren beskrivs situationen I Helsingborgs Stad som inte tillåtit dygnspass, vilket genomfördes redan i oktober förra året. Assistenter som tidigare haft sju arbetspass i månaden kan nu ha 14 arbetspass i månaden. Den personliga assistenten Marie Palm Svensson berättar om hur detta lett till en försämradlivssituation och att hon överväger att byta arbete.
– Det har försämrat vår arbetssituation betydligt. De ger oss friskvårdspengar, men det är ingen som har tid eller ork att gå på gym längre, säger Marie Palm Svensson till Kommunalarbetaren.

Text: Kenneth Westberg 2024-02-02


Skicka sidan till: