Josefine Granath, Kommunal – ”Finns tillräcklig vila och återhämtning är det fullt möjligt att arbeta 24 timmarspass”

Kommunal loggaOm det finns vila med 11 tim innan och 24 tim efter, är det från Kommunals sida fullt möjligt för personliga assistenter att arbeta dygnspass med inkluderad jourtid, säger Josefine Granath, Förbundsombudsman på avtalspolitiska enheten.

I det nya kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal sker inga förändringar vad gäller möjligheten för personliga assistenter att arbeta dygnspass med inkluderad jourtid, säger Josefine Granath.
– Det inte skett någon förändring vad gäller dygnspass i avtalet. Det är som tidigare att det behöver ske ett MBL förfarande mellan oss och arbetsgivaren.

”Dygnspass är fullt möjligt”

Idag är Kommunals inställning att dygnspass är något som det fullt möjligt att arbeta, säger Josefine Granath.
– Finns det tillräcklig vila och återhämtning innan, under och efter arbetspasset, så anser kommunal att det är fullt möjligt att arbeta ett 24 timmars pass, mer än 24 timmar går däremot inte.
Hur lång tid bör det gå mellan dygnspassen och hur ska assistenterna kompenseras före och efter ett dygnspass?
– Då arbete och vila ska alternera, föregås dygnspasset av en dygnsvila på minst 11 tim och efterföljs av kompenserad vila på 24 tim i direktanslutning till arbetspasset.
Har Kommunal tidigare varit tveksamma till att tillåta undantag för dygnspass med inkluderad jourtid?
Kommunal har hela tiden haft uppfattningen att dygnspass kan tillåtas om möjligheten till vila och återhämtning finns innan, under och efter arbetspasset.

Kommunstyrelsen tar yttersta beslutet

I det centrala kollektivavtalet bilaga J finns en reglering som innebär att arbetsgivaren lokalt via en MBL-förhandling med Kommunal kan komma överens om att det krävs 24 timmarspass hos den assistansberättigade när det är nödvändigt för att säkerställa den assistansberättigades rättigheter och friheter som följer av LSS-lagstiftningen.
– Det är arbetsgivaren och det högsta beslutande organet i kommunen, dvs kommunstyrelsen som i slutändan fattar beslutet.
Vilka skillnader gäller om den assistansberättigade, assistenterna eller arbetsgivaren tar initiativ till att vilja ha dygnspass?
– Det finns egentligen inga direkta skillnader, det ska vara behovet hos den assistansberättigade som styr.

Minst sex timmars jourtid

Jourtiden ska vara minst sex timmar i ett 24-timmarspass, säger Josefine Granath.
– I det centrala kollektivavtalet bilaga J finns det reglerat så kallad fredad tid mellan 00-06. Då ska man få sin vila och återhämtning och endast akuta insatser kan utföras. Jourpasset omfattning och förläggning ska överenskommas med arbetstagarna eller företrädare för Kommunal. Arbetstidsförläggningen är en fråga som ska hanteras på arbetsplatsen.
Bör man tänka på något särskilt när dygnspass tillåts med tex risker i arbetsmiljö?
– Ja, det finns risker att arbeta dygn. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tillsammans med skyddsombudet systematiskt riskbedömer verksamheten och följer upp eventuella risker som påvisas.

Kan inte kommentera enskilt fall

Magnus von Zweigbergk, som har Knivsta kommun som assistansanordnare, är i en intervju på Assistanskoll kritisk till att han inte fått tillåtelse till dygnspass med inkluderad jour för sina assistenter. Josefine Granath säger att Kommunal inte kan uttala sig om enskilda fall, men att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet.
– Ser arbetsgivaren inget behov av 24-timmarspass så kommer det inte heller att användas i verksamheten. Frågan borde därför ställas till Knivsta kommun. Kommunal ser inga hinder, om möjligheten till vila och återhämtning finns och den assistansberättigade har behovet.

Förhandlar fortfarande med Fremia och Vårdföretagarna

Kommunal förhandlar fortfarande med Fremia och Vårdföretagarna om regler för att arbeta dygnspass. Josefine Granath kan inte säga om det blir liknande villkor som i avtalet med SKR/Sobona.
– För dessa avtal pågår fortfarande förhandlingar när det gäller dygnsvila, det går inte i nuläget att säga hur dessa avtal kommer att se ut.

Vill se förändringar i löneavtalet

Josefine Granath är nöjd med det nya ettåriga kollektivavtalet med SKR/Sobona. Där beslutades det att både löneavtalet och arbetstidsavtalet ska ses över.
– Detta är viktiga steg i rätt riktning.
450 kr av löneökningen ges med individgaranti, är det ett steg bort från individuella löner?
– Ja, en individgaranti innebär att arbetsgivaren förfogar över en mindre del av löneutrymmet vilket per definition minskar den individuella delen.
Vad vill ni uppnå i den arbetsgrupp som ska se över ett nytt löneavtal?
– Systemet med individuell och differentierad lön fungerar inte som tänkt. Stora grupper har aldrig lönesamtal och vet inte vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen.
Vilka förändringar vill ni se?
– Kommunal är öppna för att diskutera olika lösningar men vår ingång är att det ska finnas en tydligare koppling mellan lön å ena sidan och arbetsuppgifter, erfarenhet, utbildning och yrkesskicklighet å andra sidan, säger Josefine Granath.

Josefine Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-02

Vidare läsning

Bilaga J till kollektivavtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal (tar upp regler kring dygnspass och jour)

Magnus von Zweigbergk, assistans­användare – ”Är det överhuvudtaget möjligt att få dispens för dygnspass?”


Skicka sidan till: