Magnus von Zweigbergk – ”Är det överhuvudtaget möjligt att få dispens för dygnspass?”

Magnus von Zweigbergk
Magnus von Zweigbergk

Magnus von Zweigbergk vill ha dygnspass och hänvisar till sina rättigheter och friheter i LSS. Hans assistenter vill ha dygnspass för att få längre ledigheter, färre arbetsresor och bättre återhämtning. Men kommunen säger nej, och beslutet kan inte överklagas.

Magnus von Zweigbergk har haft personlig assistans i sex år och har idag 18 timmar assistans med 8 timmar väntetid/jour per dygn. Han har Knivsta kommun som assistansanordnare. Hans assistenter arbetar 26 timmarspass med 8 timmar jour på natten, då de normalt kan sova. Passen överlappar varandra med två timmar pga 2 timmars dubbelassistans på morgonen. Assistenterna har själva valt sina arbetspass, Det är en mycket väl fungerande lösning som är dumt att störa och ändra på, säger Magnus von Zweigbergk.
–De trivs med det och uppskattar den långa ledigheten som uppstår efteråt till att vara ledig, studera eller arbeta deltid på annan arbetsplats.

Blir dubbelt så många arbetspass

Med de nya reglerna för dygnsvila förändras assistenters scheman 1 feb 2024. Då kommer 26-timmarspasset att delas upp i två pass. Ett dagspass på sju timmar mellan 9:00–16:00 och ett kväll-nattjour-förmiddagspass på 19 timmar mellan 16:00-11:00. Detta tycker assistenterna är dåligt, säger Magnus von Zweigbergk.
– Mina assistenter måste jobba dubbelt så många arbetspass. Det försvårar deras möjligheter att kombinera med andra deltidsarbeten och studier. Det leder till ökade resekostnader och mindre sammanhängande ledighet mellan arbetspassen.

Fler personalbyten inskränker

Magnus von Zweigbergk anser även att förändringen inskränker på hans frihet att själv bestämma dagarna. Han skulle tvingas planera aktiveter utifrån personalbyten vid oönskade tidpunkter och situationer.
– Allt blir otroligt krångligt, det begränsar min möjlighet att leva som vanligt och försämrar känslan att vara oberoende. Jag tvingas planera med lång framförhållning hur dagarna ska läggas upp eller anpassa mig till personalbyten som helst måste förläggas i bostaden, eftersom det blir opraktiskt att byta på annat ställe.
Vilka konsekvenser skulle det få på resor?
– Resor skulle behöva planeras med lång framförhållning och hanteras som särskild händelse.

Först skulle 24 timmarspass vara möjliga

Assistenterna arbetar på SKR/Sobonas HÖK-avtal med Bilaga J. Från 1 feb 2024 ska det enligt SKR/Sobona vara möjligt för arbetsgivaren att söka dispens för att fortsätta med dygnspass med inkluderad jour. Både Magnus von Zweigbergk och hans assistenter har på APT-möten framfört önskemål att behålla nuvarande 26-timmarspass.
–Vi fick först besked att maximalt 24 timmarspass kommer vara möjligt från 1 feb 2024 efter ansökan om dispens efter MBL förhandling med Kommunal. Kommunal sade att dispens kräver beslut från högsta ledning i kommunen som sedan ska anmälas vidare till SKR med en tydlig beskrivning av anledningen till avsteg med tydliggörande hur tex för många personalbyten påverkar brukaren. För de två dubbelassistans-timmarna på morgonen skulle det behövas tas hjälp från annan verksamhet. Detta var beskedet vi först fick.

Kommunen ändrade sig och säger nej

Men Knivsta kommun har efter det första beskedet ändrat sig i ärendet och sagt nej även till 24-timmarspass med inkluderad jour säger Magnus von Zweigbergk.
– De hävdar nu att kommunen måste följa det nya regelverket om maximalt 20 tim. De påstår att dispens för 24 timmar beviljas endast då inga andra rimliga åtgärder står till buds. Knivsta kommun har alltså struntat i min önskan och beslutat att inte söka dispens för att mina assistenter ska kunna arbeta 24 timmars dygnspass.

Beslutet kan inte överklagas

Magnus von Zweigbergk har hävdat att 24-timmarspass är nödvändigt för att säkerställa hans rättigheter i LSS, men kommunen vill inte diskutera saken mer.
– De säger krasst att det går att lösa på annat sätt och att dispens endast är möjligt om det inte finns andra rimliga lösningar. De vill inte lyssna när jag säger att 24 timmarspass är nödvändigt för att säkerställa mina rättigheter och friheter i LSS.
Kan du överklaga beslutet eller se motiveringen?
– Nej, de ger ingen motivering till beslutet och inget skriftligt dokument. Har fått besked att beslutet inte är möjligt att överklaga med hänvisning till deras kommunjurist.
Vad tänker du ligger bakom kommunens beslut?
– Vet inte. Synnerligen oklart och förvånande. Jag upplever att kommunen inte vet hur de ska förhålla sig och göra den här typen av bedömning utifrån sitt kollektivavtal. SKR beskriver ju möjligheterna till dispens för dygnspass annorlunda när de i en intervju på Assistanskoll skriver att arbetsgivare ska ta beslutet helt utifrån brukarens behov och rättigheterna i LSS. Vad gäller? Är det överhuvudtaget möjligt att få dispens för dygnspass?
Hur skulle du helst vilja ha det?
– Jag tycker att taket för undantag borde höjas till 26 timmar med sovande jour om det är rimligt att utföra, vilket ju är möjligt idag, säger Magnus von Zweigbergk.

Magnus von Zweigbergk intervjuades av Kenneth Westberg 2023-12-19

Skicka sidan till: