Linn Augustsson, enhetschef, Nybro Kommun – ”Brukarens önskan väger tungt i vår bedömning”

Linn Augustsson
Linn Augustssson, enhetschef, Nybro Kommun

Personliga assistenter hos nio assistansanvändare (brukare) som har kommunen som anordnare kan fortsätta arbeta dygnspass med inkluderad jour efter 1 februari. Detta efter att kommunstyrelsen beviljat dispens.

Sedan den 1 okt i fjol gäller en skärpt tillämpning av dygnsvila som påverkar möjligheten för personliga assistenter att tex arbeta dygnspass. I kommunerna där SKR/Sobonas HÖK-avtal med Bilaga J gäller börjar reglerna tillämpas den 1 feb 2024. Från 1 feb 2024 är det enligt SKR/Sobona möjligt för arbetsgivaren att söka dispens så att assistenterna kan fortsätta med dygnspass med inkluderad jour.

Nio brukare har fått dispens

I Nybro kommun har flera brukare och deras assistenter som har kommunen som anordnare fått dispens att arbeta dygnspass med 11 timmars inkluderad jourtid. Linn Augustsson är enhetschef.
– Kommunstyrelsen har beviljat dispens och anmälan om detta är skickad till arbetstidsnämnden.
Hur många har beviljats dispens?
– Totalt 9 brukare där det finns cirka 30 tillsvidareanställda assistenter.
Av vilka skäl har det beviljats?
– Att en sker en försämring för brukaren om vi ändrar på arbetstiderna och bytena av personal. Vi har också ärenden där det utöver brukarens behov även är svårigheter att rekrytera ny personal av olika skäl. Vi har i varje enskilt fall tittat på hur mycket återhämtning personalen kan få under ett arbetspass, vilket det gjorts enskilda riskbedömningar på.
Har det skett förhandlingar med Kommunal?
– Vi hade MBL-förhandlingar med Kommunal i varje enskilt ärende.

Brukarens önskan väger tungt

Brukarens rättigheter och friheter som följer av LSS anges av SKR som ett skäl för att bevilja dygnspass med inkluderad jour. Detta bekräftar Linn Augustsson.
– Brukarens önskan väger tungt i vår bedömning.
Hur tungt väger de anställda assistenternas önskemål?
– Det är också viktigt då det är personalen som arbetar nära brukaren och kan se hur personalbytena påverkar och eftersom det handlar om deras arbete och arbetsmiljö.

Dispens kan nekas

Dispens kan också nekas om det finns skäl för detta, säger Linn Augustsson.
– Om vi ser att det inte är hållbart utifrån ett arbetsmiljöperspektiv att arbeta långa pass så är arbetsmiljöperspektivet viktigare.
Vilka saker skulle kunna göras att ni inte beviljar 24-timmarspass med inkluderad jourtid?
– Vi har hittills inte haft något ärende som inte beviljats dispens. I de fallen då dispens eventuellt inte skulle beviljas handlar det om att det finns möjlighet att lösa ärendet för både brukare och personal även med kortare pass, säger Linn Augustsson.

Linn Augustsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-01-18


Skicka sidan till: