Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"

Arbetsgivarföreningen KFO har märkt att vissa av Försäkringskassans beslut om personlig assistans innebär att regler om arbetstid på arbetsmarknaden sätts ur spel.
Anita Fink Knudsen, chefsförhandlare på KFO, menar att samma regler som för den övriga arbetsmarknaden ska gälla för personlig assistansområdet.

Strider mot god sed på arbetsmarknaden

Anita Fink KnudsenArbetsgivarföreningen KFO uppger att man får fler och fler frågor från assistansanordnare om hur de ska hantera arbetstidsförläggningen för assistenterna. Problemen har enligt Anita Fink Knudsen uppstått sedan Försäkringskassan i allt högre grad beviljat assistanstid endast då man menar att vissa specifika arbetsuppgifter utförs. För tid mellan dessa tidpunkter har man i vissa fall menat att det inte finns någon arbetstid alls eller beviljat jourtid. Detta trots att brukaren ofta haft ett oförändrat behov av assistans.
- Det här skapar stora problem för både assistansanordnare, assistansanvändare och arbetstagare och strider mot vedertagna begrepp om arbetsuppgifters innehåll och god sed på arbetsmarknaden.
Hur vanligt är det att jourtimmar förläggs på dagtid av Försäkringskassan?
- Det är svårt att svara på, men vi har kontaktats av ett flertal olika medlemmar där detta har inträffat främst under 2010.
I bedömningen av assistansbehovet måste man enligt Anita Fink Knudsen se om det är möjligt för en assistansanordnare att tillgodose behovet med beaktande god sed på arbetsmarknaden och gällande arbetsrättsliga lagar. Hon anser att de arbetsuppgifter som utförs för att assistansanvändaren ska få hjälp med sin dagliga livsföring ska ske på arbetstagarens ordinarie arbetstid.
- Arbetsgivaren kan inte välja att förlägga jourtid i stället för ordinarie arbetstid när det i grunden rör sig om samma typ av arbetsuppgifter. Det strider inte bara mot arbetstidslagen utan även mot kollektivavtal och god sed på arbetsmarknaden.

Att vaka över någon eller något kan aldrig vara jourtid

Jourtid innebär att arbetstagaren inte utför några i förhand planerade arbetsuppgifter, och bör enbart förekomma på natten enligt Anita Fink Knudsen, som menar att arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch. Inom t ex processindustrin övervakar en arbetstagare under ordinarie arbetstid en tillverkningsprocess med vissa intervall. Inom äldreomsorgen övervakar vårdbiträden de äldre utan att någon speciell aktivitet nödvändigtvis utförs.
- Arbetet utgör ordinarie arbetstid oavsett om tiden mellan övervakningsprocesserna i sig inte innehåller något aktivt arbetsmoment, säger Anita Fink Knudsen.

Tid där assistenten är till förfogande är kvalitet i personlig assistans

Anita Fink Knudsen anser att Försäkringskassans hållning i att räkna aktiv tid i sina bedömningar är förödande för kvaliteten i personlig assistans, både för assistansanvändaren, assistansanordnaren och assistenten. Tänkandet utgår enligt Anita Fink Knudsen från hemtjänst och ett kommunalt perspektiv där man kan flytta runt på assistenterna.
- Vi kan inte flytta runt assistenter, de är personligt knutna till assistansanvändaren, vi kan inte tvinga på andra en assistent, då har vi tagit bort ordet personlig i assistansen.
Anita Fink Knudsen anser att assistanstimmarna ska kunna inrymma tid då de personliga assistenternas arbetsuppgift är att vänta och finnas till hands för de behov som kan uppstå eller ha uppsikt så att farliga situationer inte uppstår. Det är centralt för att assistansanvändaren ska kunna ha ett flexibelt och kunna leva som andra vilken är en intention i LSS-lagstiftningen.
- Jag befarar att många inte förstår vad det innebär för kvaliteten att bara bevilja assistanstid utifrån en persons i detalj reglerade aktiviteter, säger Anita Fink Knudsen.

Anita Fink Knudsen intervjuades av Kenneth Westberg 2010-11-15

Skicka sidan till: