Carina Fasth, assistansberättigad - "Assistansen gör att jag kan vara en fullvärdig anställd"

Enligt Carina Fasth möjliggör olika delar i hennes assistans att hon kan utföra sitt arbete på resursavdelningen hos en av landets assistansanordnare. Dels assistans med praktiska arbetsuppgifter i jobbet, dels assistans med mat och toalettbesök på arbetsplatsen.

Assistans med praktiska arbetsuppgifter

TEMA - assistans för att arbeta och utöva föräldraansvar

Assistansberättigade uttalar sig om hur de använder assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraskap. Intervjuer om detta görs även med ansvariga myndighter, politiker med flera.

 1. Jonas Franksson - "Utan assistans skulle jag leva i ett Anna Anka-förhållande" 2009-10-29
  För Jonas Franksson är assistansen en förutsättning för att kunna arbeta och vara förälder. Tidigare arbetade han halvtid hemma framför datorn, och han hade inte vågat bilda familj och få barn utan assistans.
 2. "Mamma, pappa, barn" TEMA-nummer om när assistansberättigade är föräldrar Stiletten nr 3 2009 bland annat med artikeln Carina tror inte på två-årsregeln där Carina Fasth, assistansberättigad, intervjuas om hur hon använder personlig assistans för att utöva föräldraansvar. Försäkringskassan hävdar i en intervju att assistanstid normalt inte ska beviljas till en assistansberättigad förälder efter att barnet fyllt två år. Två folkpartistiska politiker samt en jurist kritiserar Försäkringskassans hållning.
 3. Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Assistans för att kunna arbeta och utöva föräldraansvar var en ickefråga i LSS-kommittén" 2009-09-25
  LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" riskerar att leda till att många som idag har assistans får en minskad möjlighet att leva ett självständigt liv, exempelvis i att kunna arbeta och vara föräldrar. Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i socialutskottet, anser att detta kan vara i konflikt med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 4. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade uttalar sig om assistans till arbete och föräldraskap 2009-10-04
  Vilhelm Ekensteen anser att den av LSS-kommittén föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" hotar möjligheten att arbeta och utöva föräldraansvar för de som får den istället för personlig assistans. Han anser att den gamla vårdobjektsynen skymt assistansbehov som möjligheten att arbeta och utöva föräldraansvar.
 5. Folkpartiet liberalerna - "Stoppa Försäkringskassans hårdare hållning och lyft in rätt till arbete och föräldraansvar i LSS" 2009-10-29
  Försäkringskassans och Regeringsrättens hållning att bedöma vilka delar i ett grundläggande behov som är integritetskänsliga kränker och diskriminerar den enskilde. Det förhindrar personer med funktionsnedsättningar att leva jämlikt och går stick i stäv med FN: s konvention i frågan. Detta hävdar folkpartisterna Linnea Darell, ledamot i LSS-kommittén och Maria Lundqvist Brömster, ledamot i Socialutskottet, som tagit initiativ till en motion till riksdagen.

Assistans för att kunna arbeta berör flera olika moment berättar Carina Fasth som på grund av en muskelsjukdom haft personlig assistans nästan dygnet runt sedan 1995. Hon ser sig som en fullvärdig anställd inför sin arbetsgivare, eftersom assistenterna kan göra praktiska arbetsmoment hon själv inte klarar.
- De kan hjälpa mig att sortera papper, bygga pärmar eller tillverka kursmaterial efter mina instruktioner. Att assistenterna gör praktiska saker kompenserar också att jag skriver långsamt jämfört med många av mina kollegor på arbetsplatsen.
Det ingår även i arbetet att resa och göra hembesök, vilket enligt Carina Fasth inte heller skulle vara möjligt utan assistans. Hon vet exempelvis inte alltid om hon kan ta sig in i fastigheter dit hon kommer och hon behöver hjälp att plocka fram papper och presentera kursmaterial.
- Hade jag inte assistans skulle jag inte kunna göra så mycket andra praktiska uppgifter mer än att tala och i viss mån att skriva, allt annat kräver assistans.

Assistans med grundläggande behov för att kunna befinna sig på arbetsplatsen

Att få hjälp med grundläggande behov är en förutsättning för att Carina Fasth överhuvudtaget ska kunna vara på arbetsplatsen. Det innebär att få hjälp att gå på toaletten, ordna mat och klä av och på sig ytterkläder.
- Dessutom kan assistenten sköta köket vissa dagar vilket ingår i mitt arbete på samma sätt som för andra anställda.

Assistansen ger mig kraft och tid att kunna arbeta

Ytterligare en förutsättning för att kunna arbeta är att Carina Fasth har assistans i sitt dagliga liv för exempelvis hushållssysslor. Det rör sig om saker hon kanske skulle kunna klara men till priset av oerhört mycket tid och krafter.
- De krafterna kan jag ha kvar och lägga på att utföra ett arbete. Innan jag hade assistans lade jag ner så pass mycket ansträngning på vissa saker i hemmet att jag aldrig orkat utföra det arbete jag har idag.

Tråkigt med diskussion om vem som ska prioriteras

Folkpartiet har just lagt en riksdagsmotion som kräver att arbete och utövande av föräldraansvar ska skrivas in tydligare i lagstiftningen. Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet sade i en intervju att arbete och föräldraansvar varit en ickefråga i svensk handikappolitik. Carina Fasth håller med om detta och anser att det handlar om hur man ser på personer med funktionsnedsättning.
- Arbete och föräldraskap präglar fortfarande inte den förväntade bilden av en person med funktionsnedsättning.
I LSS-kommittén fanns det en tanke att i första hand värna de med de största behoven..
- Det är så jobbigt med diskussioner om vem som ska få vad, eftersom det till slut landar i vem som ska bli utan. Det är bättre att enas om vad assistans är till för och driva en gemensam linje. Jag tror dock att det finns en öppning att genom konkreta argument lyfta in arbete och föräldraskap som erkända behov i assistans, säger Carina Fasth.

Carina Fasth intervjuades av Kenneth Westberg 2009-11-11


Skicka sidan till: