Christofer Bergenblock, Centerpartiet – ”Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag”

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock, Centerpartiet

Tanken med föräldraavdraget var att fler barn skulle få assistans, inte färre, säger Christofer Bergenblock, som tycker är helt orimligt om det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar.
– Försäkringskassan måste förklara sig om detta.

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn sedan 1 jan 2023 först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar av det schabloniserade föräldraavdrag som infördes vid årsskiftet. Det förefaller som det nu görs avdrag två gånger för samma sak, säger Christofer Bergenblock, talesperson i funktionsrättsfrågor.
– Det var aldrig intentionen med lagändringen. Naturligtvis är det orimligt att göra dubbla avdrag för det naturliga föräldraansvaret.

”Verkar som att det görs dubbla avdrag”

Cecilia Blanck, JAG säger i en intervju på Assistanskoll att detta innebär att barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget infördes. Hon menar att tanken med lagändringen 1 jan var att Försäkringskassan ska dra av föräldraavdraget från barnets totala assistansbehov utan att innan dess dra av behov som inte beror på funktionsnedsättningen. Christofer Bergenblock var i kontakt med JAG före sommaren.
– De exempel de visat tyder på att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag. Riksdagens funkisnätverk ska träffa både JAG och IFA nu i början av hösten för att få mer information om hur de uppfattar situationen.

”Försäkringskassan måste förklara sig”

Även advokaten Jessica Gustavsson säger i en intervju att det nu i praktiken görs dubbla avdrag för föräldraansvar och att barn är i ett sämre läge nu än innan föräldraavdraget infördes. Christofer Bergenblock säger att är uppenbart att Försäkringskassan måste förklara sig.
– Försäkringskassan behöver bidra med ett större underlag som beskriver bedömningarna före och efter årsskiftet på ett jämförbart sätt. Det är rimligt att detta görs nu när det snart gått ett år med den nya lagstiftningen.

”Tanken var att fler barn skulle få assistans”

Centerpartiet var ett av de partier som i januariavtalet 2019 kom överens om att bland annat föräldraansvaret skulle smalnas av vilket ledde fram till utredningen Stärkt rätt till personlig assistans (2021) och lagändringarna 1 jan 2023 med föräldraavdraget.
Vad var tanken med införandet av föräldraavdraget 1 jan 2023?
– Tanken med den förändrade lagstiftningen var att stärka rätten till personlig assistans och bedömningen var att fler barn skulle få rätt till assistans samt att fler barn skulle få en utökad assistans, säger Christofer Bergenblock.

”Svårt säga varför Försäkringskassan skulle tolkat lagen så”

Christofer Bergenblock tycker det är svårt att säga varför Försäkringskassan skulle ha tolkat lagen så som verkar vara fallet.
– Det tar alltid ett tag för ny praxis att etablera sig i samband med ny eller förändrad lagstiftning, så det är fortfarande möjligt att det helt enkelt handlar om att Försäkringskassan behöver kalibrera sina bedömningar. Jag utgår ifrån att det pågår processer kring överklagade beslut just nu och att dessa kommer bli vägledande för kommande bedömningar.
Behövs det åtgärder mot hur Försäkringskassan hanterar detta?
– Om det visar sig att lagstiftningen inte genomförs på det sätt som vi förväntat oss ifrån riksdagens sida, så finns det naturligtvis anledning att göra en ny översyn. I så fall kommer jag att medverka till att ta initiativ till detta, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock intervjuades av Kenneth Westberg 2023-08-31

Skicka sidan till: