Så blir föräldraavdraget 1 januari 2023

1 januari 2023 vill regeringen införa ett schablonavdrag för föräldraansvar inom personlig assistans. Ju äldre barnet är ju mindre avdrag. I en artikel på Hejaolika beskrivs villkoren.

Föräldraansvaret är det som vårdnadshavare enligt Föräldrabalken är ansvarig att hjälpa sitt barn med. När ett barn beviljas assistans dras det av assistanstimmar för föräldraansvaret. Tolkningsutrymmet för hur det ska beräknas är dock stort. I regeringens proposition ”Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn” föreslås förändringar i form av ett schablonavdrag för föräldraansvar.

Totalt 860 fler barn beräknas få personlig assistans

Regeringen bedömer att ett schabloniserat föräldraavdrag ska innebära att 400 fler barn beviljas assistansersättning och att alla barn får fler timmar. Barn i åldrarna 0–6 år beräknas vid ett nytt beslut få i genomsnitt 11 extra timmar per vecka, barn 7–12 år 6 fler timmar och barn 13–17 år 4 fler timmar. Regeringen bedömer också att 460 fler barn kommer beviljas kommunalt beslutad personlig assistans, med i genomsnitt 56 tim assistans per vecka.

Kritik från IfA

I Hejaolikas artikel intervjuas Sophie Karlsson, IfA, hon ser förslaget som en stor förbättring jämfört med idag men har även kritik. Hon anser att det egentligen inte borde göras något föräldraavdrag och assistansbehovet borde bedömas individuellt, inte med schabloner.
– Det vi har varit mest kritiska till är att man vill göra ett avdrag för tonåringar. Vi anser att det är felaktigt att behöva vara hänvisad till föräldrarna 1 timme per dag när man är mellan 12 och 17 år, säger Sophie Karlsson, IfA till Hejaolika.

Barnets ålder avgör avdragets storlek

Avdraget blir olika stort beroende på hur gammalt barnet är. Från 18 års ålder och för hjälpbehov som rör andning eller måltider i form av sondmatning ska inget avdrag göras alls. Regeringen får enligt förslaget rätt att bestämma föreskrifter om storleken. Fredrik Malmbergs utredning Stärkt rätt till personlig assistans som regeringens proposition bygger på har dock gjort ett förslag enligt nedan:

Barnets ålder Föräldraavdrag grundläggande behov (tim/dygn) Föräldraavdrag andra personliga behov (tim/dygn) Totalt timmar per dygn Totalt timmar per vecka
0–1 år 12 0 12 84
1–6 år 2,5 0,5 3 21
7–11 år 1 1 2 14
12–17 år 0 1 1 7
18– år Inget avdrag alls från 18 års ålder.

Inför lagändringen 1 januari 2023

Om ett barn saknar assistansbeslut eller man inte är nöjd med beslutet ska man söka assistans efter 1 jan 2023, uppmanar Sophie Karlsson.
– Fundera igenom barnets behov, grundläggande och andra personliga behov, testa att göra en egen uträkning och se var det verkar landa, säger Sophie Karlsson till Hejaolika.

Vidare läsning

Hejaolika: Så bra blir assistansen för barn med nya föräldraavdraget


Skicka sidan till: