Malin Danielsson, Liberalerna – ”Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans”

Malin Danielsson
Malin Danielsson

Malin Danielsson är oroad över tecken på att Försäkringskassans hantering av föräldraavdraget leder till att det tvärtom blivit svårare att beviljas assistans. Det var inte intentionerna i utredningen säger hon.
– Föräldraavdraget skulle ersätta den individuella bedömning som gjorts tidigare.

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att vid bedömning av assistansbehov hos barn drar de först av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, och därefter drar de av föräldraavdraget. Om det innebär att färre beviljas personlig assistans går det emot intentionerna i utredningen, säger Malin Danielsson, riksdagsledamot och funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.
– Syftet med lagändringen som trädde i kraft den 1 jan 2023 är att fler ska få rätt till assistans. Enligt utredningens beräkningar skulle det leda till att fler barn skulle beviljas assistans och att de barn som redan har assistans sannolikt i många fall skulle få rätt fler timmar. Om denna intention inte uppfylls är det såklart oroväckande.

”Om det stämmer går det emot intentionerna”

Cecilia Blanck, på Riksföreningen JAG hävdar att Försäkringskassan nu i praktiken gör dubbla avdrag för föräldraansvar i sina assistansbedömningar. Hon menar att syftet var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala assistansbehov utan att behov som inte beror på funktionsnedsättningen dragits av innan. Malin Danielsson har sin åsikt klar om vad utredningen ville.
– Liberalerna var med i tillkomsten av föräldraavdraget i ”Stärkt rätt till personlig assistans”. I utredningen står det tydligt att det nya föräldraavdraget inte är avsett att förändra bedömningen av rätten till personlig assistans på något annat sätt än att avdraget ersätter den individuella bedömning som tidigare gjorts. Tanken var att det skulle bli en mer likvärdig bedömning med ett schabloniserat föräldraavdrag istället för det svårbedömda föräldraansvaret.

”Oroväckande exempel”

Cecilia Blanck, JAG, anser att Försäkringskassans tolkning innebär att barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget införde. Detta är oroande säger Malin Danielsson.
– De exempel som Cecilia Blanck lyfter upp och andra exempel som jag tagit del av är oroväckande och vi kommer att behöva följa detta mycket noga.
Vad tänker du ligger bakom Försäkringskassans tolkning?
– Svårt att veta. Inom funktionshindernätverket i riksdagen är detta en prioriterad fråga och vi kommer att följa upp den genom att ställa frågor till Försäkringskassan för att förstå hur de tolkat lagen.
Behövs det åtgärder mot hur Försäkringskassan drar av timmar vid bedömning av assistansbehov hos barn?
– Det är än så länge för tidigt att säga om åtgärder behöver vidtas och i så fall vilka åtgärder som kan behövas. Vi måste få mer fakta på bordet om utfallet. Om det visar sig att tillämpningen av lagen inte fyller intentionerna när vi har en bredare bild behöver vi självklart agera, säger Malin Danielsson.

Malin Danielsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-06-11

Skicka sidan till: