Centern lägger utskottsinitiativ om föräldraavdraget

Christofer Bergenblock
Christofer Bergenblock

Sätt ner föräldraavdraget till noll och verka för en lagändring i LSS om föräldraavdraget. Det vill Centern att riksdagen tillkännager för regeringen.

Vid dagens möte i Socialutskottet bordlades ärendet och det kommer sannolikt upp till en första behandling innan jul, säger Christer Bergenblock, partiets talesperson i funktionshinderfrågor.
– Då kan utskottet välja att avskriva initiativet eller gå vidare med det. Jag räknar med att man går vidare för att få fördjupad information i frågan, tex ifrån departementet eller Försäkringskassan. Därefter fortsätter beredningen och i slutändan måste utskottet ta ställning till förslaget.
Vilka partier förväntar du dig stöd från?
– Jag förväntar mig att få stöd ifrån samtliga partier. När frågan om föräldraavdraget har tagits upp i samband med artiklar, panelsamtal och senast på IFA:s debattforum har flertalet partiföreträdare varit mycket tydliga med att man anser att Försäkringskassan gör en felaktig tolkning i förhållande till riksdagens intention.

Dubbla avdrag ger sämre läge än före lagändringen

Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov de anser inte beror på funktionsnedsättningen. Därefter drar de av det schabloniserade föräldraavdrag som infördes 1 jan 2023. Cecilia Blanck, JAG anser i en intervju på Assistanskoll att detta innebär att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar och att barn nu beviljas färre assistanstimmar än innan föräldraavdraget infördes. Fredrik Malmberg som ledde utredningen Stärkt assistans har på Assistanskoll sagt att tanken i utredningen var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov oavsett om dessa beror på en funktionsnedsättning eller inte.

Centerns krav på tillkännagivande

Även Christofer Bergenblock har tidigare på Assistanskoll kritiserat att tid för föräldraansvar verkar dras två gånger sedan föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Nu kräver Centern således att Socialutskottet gör följande:

  • Tillkännage för regeringen att det schabloniserade föräldraavdraget bör nollställas alternativt minimeras i förordningen för assistansersättning.
  • Tillkännage för regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till förtydligande avseende det schabloniserade föräldraavdraget i LSS.

Förändrad skrivning i propositionen

Det var en förändrad skrivning i propositionen jämfört med Fredrik Malmbergs utredning: I utredningen Stärkt Assistans (sid 43) föreslogs lagtexten: Detta ska ske genom att det från barnets totala hjälpbehov görs ett schablonavdrag (föräldraavdrag), men i regeringens proposition (sid 63) blev det följande lagtext: Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov enligt 9 a § LSS.
Gjorde denna förändring att Försäkringskassan kunde tolka som de gör idag?
– Det är svårt att säga vilken tolkning Försäkringskassan hade gjort om lagtexten blivit densamma som i utredningen, men det som går att konstatera är att Försäkringskassan nu gör en tolkning som inte stämmer överens med riksdagens intentioner. Eftersom Försäkringskassan är tydlig med att man anser att den tolkning man gör är riktig och att man inte tänker ändra sig så måste det hela rättas till av riksdag och regering. Därav mitt förslag om att först ändra schablonen i förordningen och sedan ändra även i lagstiftningen, säger Christofer Bergenblock.

Christofer Bergenblock intervjuades av Kenneth Westberg 2023-12-05

Vidare läsning

Centerns krav på tillkännagivande om föräldraavdraget


Skicka sidan till: