Webbinarium om Stärkt rätt till assistans

Antalet assistansberättigade minskade med 24 personer under augusti. Det nya föräldraavdraget verkar tvärtom gjort det svårare att beviljas assistans. Den 11 sep KL 10-11 anordnade HejaOlika och ABH Utbildning ett webbinarium om hur det gått med lagändringarna 1 jan 2023. Sändningen finns nu efteråt på Youtube.

Webbinariet leddes av Anna Barsk Holmbom, och i panelen var bland annat Cecilia Blanck från JAG, Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå, Annelie Karlsson, Funkkonsulten, Johan Klinthammar, RBU, och Ing-Marie Olofsdotter, FUB.
Deltar gör även Malin Höglund (M) och Ulrika Westerlund (MP), båda ledamöter av Riksdagens socialutskott.

Bara tre fler assistansberättigade!

Lagändringarna utifrån Stärkt rätt till assistans infördes 1 jan 2023 för att fler ska få rätt till assistans. Men än så länge har det inte blivit så. Den ökning av assistansberättigade som förväntades komma vid halvårsskiftet var från april till slutet av augusti en ökning med 3 personer! Dessutom skedde en minskning i augusti med 24 personer.

Assistanskoll har uppmärksammat föräldraavdraget

Assistanskoll har gjort ett antal intervjuer där bland annat JAG och RBU hävdar att det föräldraavdrag som infördes 1 jan 2023 tvärtom har lett till att Försäkringskassan beviljar färre assistanstimmar till barn.

Olika formulering i utredningen och vad som blev lagtext

Assistanskoll har uppmärksammat en viktig skillnad mellan utredningens text och texten i regeringens proposition om vad föräldraavdraget ska dras ifrån.

I utredningen Stärkt Assistans (sid 42/43) föreslogs följande lagtext i 51 kap 6§ SFB. När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta ska ske genom att det från barnets totala hjälpbehov görs ett schablonavdrag (föräldraavdrag).

I propositionen som antogs i riksdagen (sid 63) står det istället följande i 51 kap 6§ SFB: När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta ska göras genom schablonavdrag (föräldraavdrag) från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov.

Text: Kenneth Westberg


Skicka sidan till: