Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”HFD-domen bekräftar den praxis som redan råder”

Jessica Gustavsson
Jessica Gustavsson

Den nya HFD-domen innebär inte att Försäkringskassan nu kan ta bort redan beviljad assistansersättning från den som söker fler timmar, säger Jessica Gustavsson.

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger i domen 2060–22 att den som söker fler timmar alltid måste kvalificera sig för assistansersättning enligt dagens rättspraxis. Detta har skapat oro hos bland annat IfA för att det skapas ett osäkert rättsläge.

Innebär inte att kassan nu kan ta bort hela assistansersättningen

HFD säger samtidigt att målet inte avser omprövning av beviljad assistansersättning på grund av väsentligt ändrade förhållanden. Detta betyder enligt Jessica Gustavsson att Försäkringskassans tidigare beslut om rätt till assistansersättning inte är föremål för prövning.
– Så, nej – domen innebär inte att hela assistansersättningen kan tas bort av Försäkringskassan vid en ansökan om utökning. Det krävs då fortfarande att Försäkringskassan bevisar, mot ett högt ställt beviskrav, att väsentligt ändrade förhållanden föreligger eller att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter.
IfA oroas av att den skapar ett osäkert rättsläge, kan domen få andra följder i Försäkringskassans bedömningar?
– Jag får ont i magen varje gång ett nytt prejudikat dyker upp på området. LSS och framförallt personlig assistans är komplext och så mycket mer än att bara dra enkla rättsliga banor. Assistansen vävs samman i ett enormt nät av byråkrati med olika ersättningar, insatser, anpassningar och beslut som löper ut. Jag har den största respekt för komplexiteten i att upprätthålla en vardag i allt detta, och vi ser återkommande hur övermaktens försök att städa upp bara stökar ner.
Detta prejudikat tror dock inte Jessica Gustavsson leder till att Försäkringskassan kommer att vidta några omfattande förändringar.
– Just för att domen egentligen bara bekräftar kassans synsätt.

Bekräftar Försäkringskassans rådande synsätt

Det som hänt är enligt Jessica Gustavsson att HFD bekräftat Försäkringskassans rådande synsätt att de har rätt att neka fler timmar till den som de bedömer inte skulle beviljas assistans idag utifrån rådande rättspraxis.
Vad blir skillnaden mot den praxis som gäller idag?
– Som jag ser det, egentligen ingenting. Vi har förvisso haft lite spretande underrättspraxis vid överklagande av Försäkringskassans beslut där myndigheten inte ger fler timmar med hänvisning till att personen enligt rådande praxis inte har rätt till ersättningen men ersättningen som sådan är skyddad, som den varit sedan år 2018.

Beviljad assistansersättning skyddad sedan 2018

Skulle Försäkringskassan uppfatta det som att de nu vid ansökan om utökning kan pröva och dra in redan beviljad assistansersättning endast med hänvisning till rådande praxis, kommer det att korrigeras mycket snabbt, menar Jessica Gustavsson.
– Förarbetena till lagändringen år 2018 är mycket tydligt; den försäkrade är skyddad från att få sin assistansersättning indragen som en följd av den föränderliga praxisen på assistansens område, säger Jessica Gustavsson.

Jessica Gustavsson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-02-16


Skicka sidan till: