Antalet assistansberättigade och assistanstimmar minskar stadigt

I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.

Under samma tidsperiod minskade det totala antalet beviljade assistanstimmar från 8 926 874 till 8 665 171 en minskning med 261 703 tim/månad eller med 2,9 %.

Utvecklingen har snabbats på sedan mitten på förra året. Det kan möjligen bero på att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov sedan Försäkringskassan började tillämpa en dom från 2012 samband med att en ny blankett för läkarutlåtande togs fram i maj 2016.

Månad

Kvinnor

Män

Antal assistans-
berättigade

Beviljade
assistanstimmar
per månad

2017-02

7 117

8 445

15 562

8 612 769

2017-01

7 153

8 481

15 634

8 665 171

2016-12

7 183

8 508

15 691

8 718 585

2016-11

7 201

8 537

15 738

8 752 666

2016-10

7 230

8 568

15 798

8 798 400

2016-09

7 238

8 582

15 820

8 812 628

2016-08

7 260

8 601

15 861

8 852 758

2016-07

7 287

8 622

15 909

8 865 005

2016-06

7 296

8 634

15 930

8 848 981

2016-05

7 314

8 647

15 961

8 853 870

2016-04

7 338

8 688

16 026

8 859 265

2016-03

7352

8 710

16 062

8 865 951

2016-02

7 371

8 720

16 091

8 861 092

2016-01

7 387

8 732

16 119

8 881 689

2015-12

7 394

8 748

16 142

8 918 101

2015-11

7 425

8 744

16 169

8 916 928

2015-10

7 425

8 754

16 179

8 926 874

2015-09

7 419

8 758

16 177

8 905 715

2015-08

7 414

8 743

16 157

8 898 348

2015-07

7 426

8 736

16 162

8 879 165

2015-06

7 438

8 718

16 156

8 838 925

2015-05

7 438

8 713

16 151

8 801 614

2015-04

7 421

8 723

16 144

8 760 869

2015-03

7 410

8 718

16 128

8 727 043

2015-02

7 422

8 717

16 139

8 692 830

2015-01

7 411

8 713

16 124

8 678 259

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: