TEMA - Behovsbedömning av personlig assistans i kommunerna

Intervjuer om bedömningar av personlig assistans i kommunerna, om de liknar de bedömningarna på Försäkringskassan eller om de skiljer de sig åt. Vissa kommuner betalar samma schablonbelopp som Försäkringskassan medan andra betalar mindre. Ska all assistans kanske förstatligas, det finns ingen fastställd gräns för hur många timmar grundläggande behov som krävs för att få personlig assistans beviljad i kommunen.

Artiklar: (26)

Skicka sidan till: