Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”

Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.
De som förlorar eller får mindre av en insats blir ofta arga, frustrerade, besvikna och ledsna.

När Anna Karlsson intervjuades på Assistanskoll i november 2013, beskrev hon frustration över ökat minuträknande och striktare bedömningar på grund av HFD-domen om integritetsnära delar av grundläggande behov 2009.
Hur har utvecklingen varit sedan dess?
– Det är fortfarande mycket minuträknande. Bedömningarna har sedan dess påverkats av nya domar i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.
Tidigare tyckte du att frågorna blivit för närgångna, hur ser du på det idag?
– Frågorna är fortfarande närgångna. Jag tycker att det är jobbigt att behöva ställa väldigt personliga och integritetsnära frågor. Inför mötet med den sökande försöker man att förklara att vi kommer att fråga väldigt personliga frågor och förbereda de sökande på frågorna.

Kan inte bevilja assistans vid tillsyn av övervakande karaktär

2015 kom HFD-domen om att det femte grundläggande behovet bara ska beviljas vid psykisk funktionsnedsättning. Anna Karlsson säger att den fått följder även i kommunens bedömningar.
– Den påverkar våra bedömningar genom att vi inte längre kan bevilja tillsyn av övervakande karaktär till personer som behöver det på grund av stora medicinska behov. Samtidigt drar Försäkringskassan in assistansersättning där personerna har varit beviljade tillsyn av övervakande karaktär och dessa personer söker personlig assistans hos oss på kommunen istället.

Kan inte bevilja assistans vid sondmatning

HFD-domen som lett till att egenvård inte ska räknas som grundläggande behov kom 2012 och började tillämpas 2016 av Försäkringskassan. Även den har påverkat de kommunala bedömningarna.
Den har påverkat, bl. a vid bedömningar där den sökande har sondmatning. Det har ganska nyligen kommit en kammarrättsdom gällande sondmatning och vi håller på att sätta oss in i vad denna dom innebär.
Har kommunens bedömningar blivit mer generösa på något sätt?
– Nej, våra bedömningar har inte blivit mer generösa.

Tar emot de som förlorat sin assistansersättning

Trelleborgs kommun tar regelbundet emot personer som förlorat sin assistansersättning från Försäkringskassan, säger Anna Karlsson.
– De senaste månaderna har det kommit in ett par ärenden där Försäkringskassan meddelat att de kommer att dra in assistansersättningen. I dagsläget vet jag inte om vi kommer att bevilja personlig assistans då utredning pågår.
Vilket stöd får de jämfört med vad de haft tidigare?
De som förlorat sin assistansersättning ansöker oftast om personlig assistans hos kommunen och får de avslag hos oss på kommunen får de ansöka om hemtjänst. Det är stor skillnad att ha assistans och hemtjänst och det kan få stora följder för den enskilde.
Hur reagerar de som förlorar eller får förändrade insatser?
– De som förlorar en insats eller får mindre av en insats blir ofta arga, frustrerade, besvikna och ledsna. Att förlora en insats eller att få förändrade insatser påverkar ofta en persons vardag och för vissa kan detta bli en väldigt stor förändring.
I Nynäshamns kommun säger Ola Hägg i en intervju att de aldrig beviljar personlig assistans till någon som förlorat sin assistansersättning, pga domar i kammarrätter/HFD. Hur ser du på det?
– Jag kan inte säga generellt att vi aldrig skulle bevilja personlig assistans till någon som förlorat assistansersättning pga. domar i kammarrätten eller HFD. Vi gör en individuell bedömning i varje ärende.

Även kommunalt beviljad assistans har tagits bort

Det finns även personer som haft kommunalt beviljad assistans som förlorat den pga. hårdare bedömningar från kommunen, säger Anna Karlsson.
– Vi har haft personer för några år sedan som förlorade sin personliga assistans pga. av hårdare bedömningar. Jag vet inte exakt hur många som förlorat sin personliga assistans men det rör sig om några enstaka personer. Det personerna som förlorat sin assistans kan få är hemtjänst eller boendestöd, säger Anna Karlsson.

Anna Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2017-03-12

Skicka sidan till: