Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar”

Mathias BlombergI HFD–domen 1057–17 sägs det att 3 timmar grundläggande behov/vecka inte räcker för att berättiga till kommunalt beviljad personlig assistans. Detta är första gången HFD tar ställning till den undre gränsen för att beviljas personlig assistans. Mathias Blomberg anser dock att domen inte förändrar dagens situation.

Målet rör en person med behov av hjälp med hårtvätt, tandborstning och toalettbesök. Sollentuna kommun beräknade de grundläggande behoven till tre tim/vecka och sade samtidigt att det inte var tillräckligt för att bevilja personlig assistans. Förvaltningsrätten höll med kommunen medan kammarrätten ansåg att personlig assistans skulle beviljas. HFD skriver visserligen att det inte går att ställa upp en undre tidsgräns, men att tre timmar grundläggande behov är för lite för att berättiga till personlig assistans.

Gränsen ligger i praktiken på 7–10 timmar per vecka

Mathias Blomberg tror dock inte att domen kommer att påverka tillämpningen i någon större utsträckning.
– Nej, domen är inte förvånande, det var snarare förvånande att kammarrätten i den överklagade domen ansåg att personlig assistans skulle beviljas.
Var har gränsen legat hittills för rätt till personlig assistans?
– Ska man ge något svar så ligger nog gränsen i praktiken mellan 7–10 timmar per vecka, beroende på om det är ett barn eller vuxen. Olika kammarrätter bedömt nivån olika och bedömningarna skiljer sig i olika avgöranden från samma kammarrätt.

Tror inte domen leder till indragen assistans

Mathias Blomberg tror inte att detta kommer att leda till att personer förlorar sin personliga assistans i kommunerna
– Jag har svårt att se att detta skulle bli fallet.
Är detta ytterligare ett led i att begränsa rätten till personlig assistans?
– Nej så uppfattar jag det inte. Snarare ett klargörande av förutsättningarna för att kunna vara berättigad till assistans. Tar man fasta på vad som anges i förarbetena så är det rimligt att grundläggande behov bör vara i vart fall något mer än 3 tim/vecka för att berättiga till assistans.
Påverkar detta Försäkringskassans bedömningar?
– Nej det tror jag inte. De behov som hade godtagits av kommunen utgjorde grundläggande behov och detta kommenterades inte särskilt av HFD. De aktualiserade inte heller frågan om hur beräkningen av de grundläggande behoven ska göras utan bara om ett visst antal timmar grundläggande behov berättigar till assistans, säger Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg intervjuades av Kenneth Westberg 2018–03–26

Vidare läsning

HFD–domen 1057–17

Skicka sidan till: