Kommuner beviljar färre assistanstimmar än Försäkringskassan

lagens klubbaI det privata assistansföretaget Humanas senaste Juridiska Årsbok redovisas en undersökning av personer som bedömts för personlig assistans av både Försäkringskassan och kommunen. I 80 procent av fallen gjorde kommunen en lägre bedömning av timbehovet. Detta trots att det i teorin ska vara samma lagstiftning och förutsättningar.


Humana har studerat 31 ärenden i Halland och Västra Götaland där personer bedömts för personlig assistans av både Försäkringskassan och sin kommun. I 22 av dessa ärenden gav kommunens bedömning färre assistanstimmar.

Andra ämnen i Humanas Juridiska Årsbok 2015

1. Det är ofta svårt få de intyg som krävs vid utredningar om assistansersättning. Att intygen får vara max ett år gamla ger mycket onödigt arbete särskilt när det handlar om funktionsnedsättningar som inte förändras.

2. Att väntetid ingår i assistenternas totala arbetstid gör att det behövs fler assistenter för att utföra assistansen. Assistenterna får också lägre lön när mycket väntetid ingår i arbetstiden.

3. Kravet på ”praktisk hjälp” i LSS-lagstiftningen gör att många med psykiska funktionsnedsättningar inte beviljas assistans.

Skicka sidan till: