Stig Orustfjord, Överdirektör, Försäkringskassan - "Låt oss överta de som får assistans i kommunala bedömningar"

Dagens uppdelning mellan de som har mindre eller mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka är olycklig säger Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan. Om alla med personlig assistans istället rymdes inom Försäkringskassan skulle rättighetslagstiftningen komma mer till sin fulla rätt.
Han uppmanar också alla som anser sig drabbade av den förändrade bedömningen av grundläggande behov att beskriva detta, så att Försäkringskassan kan få ett underlag för att kunna föreslå åtgärder till regeringen.

Idag faller människor mellan stolarna

Stig OrustfjordFörsäkringskassan bör ta ansvaret även för de som har mindre än 20 timmar grundläggande behov per vecka. Detta sade Försäkringskassan redan i remissyttrandet till LSS-Kommitténs slutbetänkande, enligt Stig Orustfjord.
- Ja, vi ser en fördel i det, man brukar säga att det finns två huvudmän för personlig assistans, egentligen stämmer inte det, det finns 286 stycken, Försäkringskassan och 285 kommuner, det är ingen bra situation.
Stig Orustfjord har arbetat med frågor som rör assistans sedan reformen kom 1994 och anser att det är för mycket tolkningsproblem och skyfflande av ärenden mellan Försäkringskassan och kommunerna och att den funktionshindrade riskerar falla mellan stolarna.
- Jag säger, låt oss ta ansvaret för alla med personlig assistans, så blir det inte så dramatiskt om man har 19 eller 21 timmar grundläggande behov/vecka. Det vore bättre med en ansvarig huvudman, och sannolikheten för en likartad tillämpning i landet skulle öka.
Hur ser du på LSS-Kommitténs förslag om att de som har mindre än 20 timmar grundläggande behov/vecka istället skulle omfattas av den kommunala LSS-insatsen personlig service med boendestöd?
- Jag ser problem eftersom det innebär att en mer hemtjänstlik insats ersätter personlig assistans, det blir inte längre personlig assistans. Det är bättre att Försäkringskassan tar ansvaret för alla.

Rättighetslagstiftningen skulle komma till sin fulla rätt

I praktiken skulle den förändring som Stig Orustfjord föreslår innebära att Försäkringskassan tar över de som har assistans enligt LSS idag, vilket är ca 3500 personer. Vart en eventuell ny gräns därefter skulle gå för rätt till assistansersättning är dock oklart men Stig Orustfjord ser inga större svårigheter i att Försäkringskassan tar över den här gruppen.
- Det är ingen enorm mängd, idag har vi runt 16 000 ärenden. Det blir en ekonomisk fråga att lösa mellan stat och kommun, vilket riksdag och regering isåfall får ta ställning till. Det går att lösa genom skatteväxling och justerade statsbidrag till kommunerna.
Det är ett problem att villkoren idag skiljer sig åt mellan kommunerna enligt Stig Orustfjord som tidigare arbetat som äldreomsorgschef i Stockholms stad.
- Jag vet att när en fråga ryms inom det kommunala självstyret försöker kommunen hitta sin egen lösning, vilket ibland kan vara att dra ner på olika delar av sin verksamhet. Den typen av prioriteringar gör inte Försäkringskassan, vi minskar inte sjukersättning eller barnbidrag om vi har ont om pengar. Eftersom det är en rättighetslagstiftning kan vi inte blanda ihop de utgifterna med vår administrativa budget.
Rättighetslagstiftningen skulle alltså kunna komma till sin fulla rätt om all assistans ligger på Försäkringskassan?
- Assistansen skulle i alla fall inte påverkas av brist på pengar i kommunens budget.

Uppmanar de som drabbas att beskriva vad som händer

I juni 2009 bekräftade Regeringsrättens dom 5321-07 att grundläggande behov kan delas in i integritetskänsliga delar och att enbart dessa ska räknas vid bedömningen om en person har rätt till personlig assistans.Sedan 2007 har ett ökande antal personer förlorat sin assistansersättning vid omprövningar på grund av att Försäkringskassan anser att exempelvis den som själv kan föra maten till munnen och tugga inte har ett grundläggande behov i matsituationen. Stig Orustfjord säger sig vara bekymrad över de berättelser han hör.
- Det är trots allt så att antalet timmar per assistansberättigad och antalet personer som får assistansersättning fortfarande ökar men det hjälper ju inte de som faller ur systemet. Jag blir bekymrad när jag hör personer säga att de får en sämre tillvaro och uppmanar alla som drabbas att beskriva detta för oss så att vi kan få ett underlag för att kunna ge förslag till förändringar. Att Försäkringskassan tar över alla bedömningar av personlig assistans skulle dock vara ett sätt att förändra situationen.
Skulle en förändring av LSS § 9a om definitionen av grundläggande behov också kunna vara en ett förslag till förändring?
- Det skulle det kunna vara.
Stig Orustfjord avslutar med att säga att han ser det som problematiskt att det ibland ställs krav på Försäkringskassan som är svåra att förena.
- Vi kan hamna i en sits där vi dels får kritik för att vi inte har en likartad tillämpning i landet och dels, när vi försöker skapa en sådan, kritik för att vissa grupper får sämre villkor. När man skapar en gemensam tillämpning innebär det normalt att vissa får en generösare tillämpning medan andra får en mindre generös, men då är det viktigt att vi för en dialog om de negativa förändringarna, säger Stig Orustfjord.

Stig Orustfjord intervjuades av Kenneth Westberg 2010-09-22

Vidare läsning

Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet"

Försäkringskassans remissyttrande till LSS-Kommitténs slutbetänkande


Skicka sidan till: