Handikappförbunden gör parallellutredning av LSS

Pelle Kölhed
Pelle Kölhed

Under mottot LSS ska utvecklas, inte avvecklas gör Handikappförbunden en utredning vid sidan av den statliga LSS-utredningen som leds av Desirée Pethrus. Pelle Kölhed som är med och leder utredningen anser att LSS-utredningen präglas av historielöshet.
– Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed i ett pressmeddelande.

Pelle Kölhed är vice ordförande i Handikappförbundens styrelse och samtidigt utsedd som expert i den statliga LSS-utredningen. I pressmeddelandet säger han att i den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens.
– Vår ambition är att erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning.

Ställningstagande om huvudmannaskapet

Ambitionen är att utreda centrala frågor inom LSS; bland annat huvudmannaskap, centrala begrepp, anhörigassistans och personkretsarna inom LSS-lagstiftningen. Man har redan publicerat ett ställningstagande om huvudmannaskapet.
– Diskussionen om huvudmannaskap har förts sedan LSS kom till”, säger Pelle Kölhed. Tyvärr handlar stora delar av diskussionen om olika aktörers strävan att avsäga sig ansvar. Trots att LSS är en rättighetslag, blir det ett Svarte Petter-spel där huvudmän bollar ansvaret för finansiering mellan sig.


Vidare läsning

Pressmeddelande från Handikappförbunden

Handikappförbunden: LSS ska utvecklas inte avvecklas

Handikappförbundens ställningstagande om huvudmannaskap

Skicka sidan till: