LSS-utredningen går ut på remiss

öppen bokEfter lång tvekan skickade regeringen ut LSS-utredningen på remiss. Socialminister Lena Hallengren säger att remissinstanserna ska bortse från de största besparingsförslagen, tex borttagen assistans för barn och en schablon på 15 timmar för andra personliga behov. Remisstiden löper fram till 12 nov 2020.

Januari 2019 lämnade utredaren Gunilla Malmborg över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till övergångsregeringen. Läs Assistanskolls sammanfattning av LSS-utredningens förslag. Utredningen, som innehåller förslag på tex statligt huvudmannaskap och nya LSS-insatser går nu ut på remiss. Remisstiden går ända fram till 12 november 2020.
– Remissinstansernas synpunkter kommer att vara värdefulla i regeringens fortsatta arbete att stärka stöden till personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Stora besparingsförslag undantagna

På Facebook säger Lena Hallengren att regeringen avvaktat med att remittera LSS-utredningen eftersom förslagen delvis överlappat de åtgärder som gjorts och som planeras av regeringen och Centern och Liberalerna i januariavtalet. Remissinstanserna uppmanas att lämna synpunkter med vetskap om innehållet i Januariavtalet.
– Vi skickar därför nu ut utredningen på remiss, dock med vissa tydliga medskick till remissinstanserna om att bortse från vissa av förslagen, tex att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov. Det finns inte anledning för remissinstanserna att lägga tid och kraft på att analysera förslag som vi inom ramen för januariavtalet kommit överens om att inte gå vidare med, säger Lena Hallengren

Brev till remissinstanserna

I instruktionerna till remissinstanserna uppmanas de att bortse från förslagen om att ta bort assistans för barn under 16 år och för personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar. De uppmanas även bortse från förslaget om en schablon på 15 timmar i veckan för andra personliga behov. Dessa förslag går regeringen inte vidare med. Det sägs även att förslagen att assistansanordnare ska stå för sjuklönekostnader och att assistansanordnare ska ha kollektivavtalsliknande redan behandlats via Lars Lööws utredning Översyn av yrket personlig assistent.

Reaktioner i Funktionsrättsrörelsen

Flera negativa reaktioner kom under söndagen, STIL tycker det är fel att skicka LSS-utredningen på remiss. Direktiven var undermåliga, utgångspunkterna felaktiga och utredarna okunniga, säger STILs ordförande Jonas Franksson. På Hejaolika.se säger Föreningens JAGs verksamhetschef Cecilia Blanck att utredningen bara innehåller förslag på ytterligare försämringar och besparingar, eftersom det var direktiven.

Läs mer

Socialdepartementet: LSS-utredningen går ut på remiss

Remissinstanser och direktiv till dessa om vad som ska tas upp i remissen

Lena Hallengren på Facebook: En utredning som inte remitteras är bortslösade resurser

Assistanskolls sammanfattning av LSS-utredningens förslag januari 2019


Reaktioner på att LSS-utredningen går ut på Remiss

STIL: Fel att skicka LSS-utredningen på remiss

IfA: LSS-utredningen går ut på remiss

FUB: Den hårt kritiserade LSS-utredningen ska ut på remiss

Hejaolika.se: "LSS-utredningen är usel rakt igenom"

Skicka sidan till: