"Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"

Demokratin hotas när assistansen skärs ner säger 16 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet Unga Rörelsehindrade säger tex att deras kansli är underbemannat och att anställda tvingas arbeta på distans på grund av indragen assistans.

Artikelförfattarna anser att assistans ofta är en förutsättning för att kunna arbeta politiskt och vara engagerade i funktionshinderrörelsen. När personlig assistans dras in kan många inte längre företräda sig själva och sitt förbund.

Artikelförfattarna kräver följande av Demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

  • Återupprätta LSS intentioner.
  • Beakta de konsekvenser som neddragningar i insatsen hittills bidragit till och ta dessa på allvar.
  • Ändra direktiven till den utredning om LSS som just nu arbetar på regeringens uppdrag.

Läs mer: Aftonbladet Debatt: "Vem ska företräda oss om inte vi kan"


Skicka sidan till: